DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Roma Hukukuna Giriş LW 151 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: ROMA HUKUKU ANA BİLİM DALI
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: 1. Roma siyasi tarihi ve hukuk kaynaklarını açıklamak
2. Özel hukuk sistemi, bu hukukun İsviçre ve Türk hukukuna etkisi ile genel hukuk kavramlarının Roma hukukundaki oluşum sürecini açıklamak
3. Roma Usul Hukukunun gelişimini, Medeni Usul Hukuku kavramları ile mukayeseli olarak açıklamak.
4. Roma Eşya Hukuku ve modern hukuklar üzerindeki etkisini açıklamak
Dersin İçeriği: Bu derste, Roma İmparatorluğu`nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir girişin ardından Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Hukuki kavram, kurum ve inançlara dogmalardan uzak bir şekilde eleştirel bakabilmek
  • 2- 2. Roma Hukukunun modern hukukları etkileme süreci hakkında bilgi sahibi, kavramların günümüz hukuku ile karşılaştırmasını yapabilen, ilgili hukuki kavramın temeli ile modern hukuktaki görünümü arasındaki bağlantıyı kurabilmek
  • 3- 3. Roma Eşya Hukuku kavramlarının Türk Medeni Hukukundaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik, Uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Hukuk ve hukuk sistemleri hakkında genel bilgi,“Ius Naturale-Ius Gentium-Ius Privatum-Ius Publicum” kavramları Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
2 “Gens-Civitas-clientes-familia” kavramları Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
3 Roma devletinin siyasi devirleri Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
4 Roma Hukukunun devirleri (Eski Hukuk-Klasik Hukuk-Klasik Sonrası Hukuk) Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
5 Roma Hukukunun kaynakları, “Corpus Iuris Civilis”,Roma Hukukunun Modern Hukukları Etkileme Süreci Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
6 Hak kavramı, hakların ayırımı ve kazanılması Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
7 Eşya Hukuku Kavramı, eşya üzerindeki hakların özellikleri, Roma’da mal ayırımları, zilyetlik ve mülkiyet kavramları ve bu kavramların Türk Hukukundaki yansımaları A casebook on Roman property law  1, 3
8 Roma Hukukunda mülkiyetin iktisabı ve korunması, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması A casebook on Roman property law  1,3
9 Roma Hukukunda irtifak hakları ve rehin hakkı, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması A casebook on Roman property law  1,3
10 Roma Hukukunda hak ve fiil ehliyeti, Vesayet ve kayyımlık, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1,2
11 Roma Hukukunda hukuki muamele kavramı ve unsurları Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1,2
12 Roma Hukukunda hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1,2
13 Roma Hukukunda irade bozuklukları, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2
14 Roma Hukukunda irade bozuklukları, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması Borkowski's textbook on Roman law Fundamentals of Roman private law 1, 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1-Borkowski's textbook on Roman law, Paul du Plessis.
2-Fundamentals of Roman private law, George MousourakisDİĞER KAYNAKLAR

1- A casebook on Roman property law, Herbert Hausmaninger and Richard Gamauf 
2- Roman Law Revision Guide, Francesca Bautista


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Uygulama10110
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1
OC2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1
OC3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1