DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sağlık Hukuku LW 241 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: 1. Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar hakkında bilgi vermek
2. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hasta hakları konusunda bilgi vermek
3. Tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onam ve tıbbi malpraktis hakkında genel bilgi vermek
4. Hekimler ve sağlık mesleği mensupları bakımından uygulama alanı bulabilecek bazı suçlar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği: Tıp etiği açısından hasta hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olan “aydınlatılmış onam” kavramı ve tarihi gelişimi, hukuki dayanakları, şartları, istisnaları, özel görünüm şekilleri, mevzuatta ve uygulamada yer alan şekli başta olmak üzere, tüm yönleri ile incelenecektir. Genel sorumluluk esasları çerçevesinde hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2- Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hasta hakları konusunda bilgi sahibi olur.
  • 3- Hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu, hasta hakları ve aydınlatılmış onam kavramları hakkında temel bilgiye sahip olur.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi, Dersin İşlenişi ile İlgili Genel Açıklamalar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
2 Sağlık Hukukunun Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
3 Sağlık Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
4 Sağlık Hakkı ve İçeriği Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
5 Hasta Haklarının Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
6 Temel Hasta Hakları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
7 Hastanın Kendi geleceğini Belirleme Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
8 Bilgilendirilmiş Rıza Kavramı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
9 Hekimin Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Ölçütleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
10 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
11 İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
12 Organ veya Doku Ticareti Suçu Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
13 Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma Suçu Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
14 Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hamide Tacir, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul.
Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Kayıhan İçel, Tıp ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004
Nur Centel, Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012
Özlem Yenerer Çakmut, Tıbbi Müdaheleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal, 2003.
Barış Erman, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin, 2003


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati17234
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11111
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3
OC2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3
OC3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3