DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Roma Özel Hukuku LW 126 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: ROMA HUKUKU ANA BİLİM DALI
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: 1.Özellikle bugünkü Türk Borçlar Hukuku’nun da temelini oluşturan Roma Hukuku kavramlarını incelenmek
2. Öğrencinin temel ilkeler ve kurallara aşina olmasını sağlamak,
3. Özel hukuk alanına ilgi duyanlar için, Borçlar Hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olunması sağlamak.
Dersin İçeriği: Roma hukukunda borç kavramı, niteliği, alacak haklarının konusu, edanın imkansızlığı,borcun doğumu, Roma akitler sistemi ve türleri, sözleşme benzerleri, haksız fiilden doğan borçlar, Roma hukukunda alacak haklarının nakli, sona ermesi (ifa, ibra, takas) Roma Borçlar Hukuku alanında ulaşılan noktalar ve Türk–İsviçre Borçlar Hukuku sistemiyle karşılaştırılması hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir hukukçu gibi düşünebilen ve hukuki kavram, düşünce ve yöntemleri olay, olgu ve kurumlara uygulayabilme yetisine sahip; ayni zamanda kuramsal alan ile pratik alan arasındaki bağlantıyı kurabilecek düşünsel becerilerle donanımlı
  • 2- Borçların oluşumu ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Borçlunun sorumluluğu, zarar ve tazmin edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4- Aynî ve rızaî akitler sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
  • 5- Borçların sona erme sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik ve Uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Borç kavramı ve borcun unsurları Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1, 2
2 Borcun konusu, borç türleri Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1, 2
3 Borçluya karşı tazyik, tabii borçlar Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1, 2
4 Borçlunun sorumluluğu Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,3
5 Borçlunun sorumluluğu Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1, 3
6 Zarar ve ziyan borçları, hüsnüniyet davaları ve dar hukuk davaları Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,2,3
7 Borçların sona erme sebepleri Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,4
8 Borçların kaynakları, roma hukukunun akitler sistemi Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,2,5
9 Ayni akitler: karz akdi, ariyet akdi Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,5
10 Ayni akitler: vedia akdi, rehin akdi Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,5
11 Rızai akitler: alım-satım akdi Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1, 5
12 Rızai akitler: locatio conductio akitleri Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,5
13 Rızai akitler: şirket akdi, vekalet akdi Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,5
14 Haksız fiillerden doğan borçlar Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku Prof. Dr. Türkan Rado 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1- Prof.Dr. Türkan RADO, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, Filiz Kitabevi Basım, Şubat 2018 / 14. Baskı.
2- Prof. Dr. Pervin SOMER, 100 Soru – 100 Cevap, Roma Borçlar Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2016 / 4. Baskı.


DİĞER KAYNAKLAR

Prof. Dr. Belgin ERDOĞMUŞ, Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Roma Hukuku Pratik Çalışmaları (Meseleleri),Der Yayınevi, Eylül 2014 / 1. Baskı.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama10110
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1
OC2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1
OC3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 1
OC4 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1
OC5 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1