DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Hukuk I LW 207 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Yavuz Aslan
Dersin Amacı: Dersin amacı devletlerarası ilişkileri düzenleyen temel hukuk sistemini ve kuralları açıklamak, birincil aktör olan devlet başta olmak üzere uluslararası topluluğun hukuki çerçevesini incelemektir.
Dersin İçeriği: Uluslararası Hukukun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları takiben işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
 • 1- Uluslararası Hukukunun tarihçesine ve teorisine vakıf olur.
 • 2- Uluslararası Hukuk ile iç hukuk düzenleri arasındaki ilişkiyi bilir.
 • 3- Uluslararası hukukun kaynaklarını ve bu çerçevede uluslararası teamül kuralları, mahkeme içtihatları ve doktrinin içeriğini ve niteliğini öğrenir.
 • 4- Öğrenci Uluslararası hukukun kaynaklarını ve işlevlerini öğrenir.
 • 5- Öğrenci anlaşmaların yapılış tanımını, şekillerini ve unsurlarını öğrenir.
 • 6- Öğrenci anlaşmaların sona erdirilme nedenlerini ve usullerini öğrenir.
 • 7- Öğrenci uluslararası anlaşmaların Türk iç hukukundaki yerini ve işlevini öğrenir.
 • 8- Öğrenci Uluslararası Hukukta kişilik kavramını, devletin öğelerini, tanınmasını ve devletlerin uluslararası hukukta tabi oldukları kuralları anlar.
 • 9- Öğrenci tanımanın etkilerini, Uluslararası Hukukta bireyin, çok uluslu şirketlerin ve ayaklanmacıların statüsünü anlar.
 • 10- Uluslararası Hukukta uluslararası örgütlerin önemini ve işlevini anlar ve özel olarak Birleşmiş Milletlerin yapısını öğrenir.
 • 11- Öğrenci Uluslararası Hukukta egemenlik kavramının tanımını, işlevlerini ve egemenlik kazanma usullerini öğrenir.
 • 12- Öğrenci Uluslararası Hukukta egemenlik kaybetme nedenlerini ve usullerini öğrenir.
 • 13- Öğrenci Uluslararası Hukukta vatandaşın devlet tarafından korunması hususunu öğrenir.
 • 14- Öğrenci Uluslararası Hukukta vatandaşın devlet tarafından korunması hususunu öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, soru-cevap, pratik çalışmalar, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası Hukuka Giriş Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
2 Uluslararası Hukuku Açıklayan Teoriler Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
3 Uluslararası Hukukun Kaynakları Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
4 Teamül Hukuku Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
5 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi I Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
6 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi II Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
7 Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
8 Uluslararası Hukuk ve Türk Anayasası Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
9 Uluslararası Hukukun Süjeleri I Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
10 Uluslararası Hukukun Süjeleri II Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
11 Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
12 Yargı Yetkisi Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
13 Devletin Bağışıklığı Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı
14 Diplomatik Bağışıklık Kitaptan İlgili Sayfralar Okunmalı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- GÜNDÜZ, ASLAN, MİLLETLERARASI HUKUK, (ED. R. VOLKAN GÜNEL), ISTANBUL, 2013, BETA.
- PETER MALANCHZUK, AKEHURT?S INTERNATİONAL LAW, ROUTLEDGE, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

- BROWNLİE, IAN, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, OUP, 2006.
- PAZARCI, HÜSEYİN, ULUSLARARASI HUKUK DERSLERİ, TURHAN YAYINLARI, ANKARA, 2009.
- Bowett, D. W. ?Self-Defence in International Law?, Manchester University Press, (1958)
- Cassese, A, International Law, OUP, (2001)
- Dixon M. & MCCorqupdale, ?Cases and Materials on International Law?, 4th Edition, OUP, (2003)
- Gray, C. International Law and the Use of Force?, OUP (2000)
- Higgins, R, ?Problems & Process, International Law and How we Use it?, Clarendon Press, Oxford (1994)
- Jennings, R. and Watts, A. (Editors), Oppenheim?s International Law, Vol. 1, Longman (1992)
- Sarooshi, D. ?The United Nations and Development of Collective Security?, OUP, Oxford, (1999)
- Simma, B. ?The Charter of the United Nations?, A Commentary, OUP, Oxford (2002)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev22754
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
OC2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
OC3 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2
OC4 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1
OC5 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1
OC6 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2
OC7 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1
OC8 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1
OC9 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1
OC10 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
OC11 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1
OC12 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1
OC13 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
OC14 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1