DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II LW 248 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİ
Dersin Amacı: Öğrencilerin Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri hakkında detaylı bilgi edinmelerini sağlamak ve borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik olarak altyapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriği: Bu derste esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın temliki ve borcun nakli kavramları da incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Öğrencileri Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri hakkında detaylı bilgi sahibi yapma
  • 2- Borçlar Kanununun genel hükümlerine ilişkin uyuşmazlıkları çözebilme yeteneği kazandırma
  • 3- Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazandırma
  • 4- İş hayatında avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri borçlar hukuku sorunlarını çözebilm
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Borçların ifası (ifa konusu, ifa zamanı, ifa yeri)
2 İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa
3 Alacaklı temerrüdü ve sonuçları
4 Borçlu temerrüdü ve sonuçları
5 Borcun ifa edilmemesinin sonuçları, ifa davası
6 Tazminat davası I
7 Ara sınav
8 Tazminat davası II
9 Borçların sona ermesi
10 Zamanaşımı
11 Özellik arz eden borç ilişkileri (üçüncü kişi yararına sözleşme, şarta bağlı borçlar)
12 Özellik arz eden borç ilişkileri (müteselsil borçluluk)
13 Özellik arz eden borç ilişkileri (cezai şart, pey akçesi, cayma tazminatı)
14 Alacağın temliki ve borcun nakli


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Serozan, Rona, Borçlar Hukuku: Genel Bölüm (İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme), İstanbul, 2016; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C. 1, İstanbul, 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019;
Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı - 60
Total: 1 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14456
Uygulama14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar166
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3     2          
OC2         2     2    
OC3   2     2     3    
OC4   2     2