DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Hukuku Genel Hükümler II LW 250 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Tuğrul Beyazıt KATOĞLU
Dersin Amacı: 1. Suç genel teorisi için kasıt ve taksir, bunların türlerinin öğretilmesi. 2. Suçun ortaya çıkış biçimleri, suça teşebbüs ve iştirak kurumlarına ilişkin temel bilgilerin verilmesi. 3. Fail, cezai sorumluluk, ceza müeyyidesi sistemi, zamanşımı ve af kavramlarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği, suçun manevi unsuru ve suçun ortaya çıkış biçimlerine ilişkindir. Bu kapsamda, suça teşebbüs ve suça iştirak konularına yer verilmektedir. Ayrıca, suçlu, akıl hastalığı, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, tehlikeli suçlular, ceza müeyyideleri sistemi, suçu ortadan kaldıran ya da cezayı düşüren af ya da zamanaşımı gibi nedenler incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Manevi unsurla ilgili temel bilgilerin öğretilmesi.
  • 2- 2. Suçun ortaya çıkış biçimleri, suça teşebbüs ve suça iştirak kurumlarının anlatılması.
  • 3- 3. Ceza müeyyidesi. cezalar sisteminin öğretilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Manevi unsur. Kasıt 1
2 Kasıt 1
3 Taksir 1
4 Hata, hukuki hata, ceza kanunlarını bilmeme 1
5 Suçun ortaya çıkış biçimleri 2
6 Suça teşebbüs 2
7 Suça iştirak 2
8 Suça iştirak 2
9 Suçlu 2
10 Yaş küçüklüğü 2
11 Akıl hastalığı 2
12 Ceza müeyyidesi 3
13 Cezalandırmanın amacı 3
14 Cezalar sistemi 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Nevzat Toroslu-Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Savaş Yayınevi. Nur Centel-hamide Zafer-Özlem Çakmur, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul Beta Yayınevi. Hamide Zafer, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayınevi.


DİĞER KAYNAKLAR

İçtihat dergileri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Diğer Uygulamalara Hazırlık10440
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
OC2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
OC3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5