DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Vergi Hukuku LW 315 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Alara Efsun YAZICIOĞLU
Dersin Amacı: Öğrencilerin
1. Vergi kavramı,
2. Genel vergi sistemi,
3. Vergi hukukunun temel ilkeleri,
4. Türk vergi sisteminin genel işleyişi,
5. Vergi hukukunun temel sorunları
hakkında bilgi sahibi olmaları.
Dersin İçeriği: 'Vergi' konseptinin ve vergi sisteminin temel unsurları, vergi hukunun temel prensipleri ve Türk vergi sisteminin incelenmesi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer tüketim vergileri, servetten alınan vergiler, vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları dersin içeriğini oluşturan konulardan bazılarıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Vergi kavramını ve farklı vergi türlerini kavramak
  • 2- Vergi hukukunun temel prensiplerine ve söz konusu prensiplerin pratikte uygulanmasına ilişkin bilgi edinmek
  • 3- Vergi sistemlerinin ve Türk vergi sisteminin temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • 4- Vergi hukuku alanında araştırma yapabilmek
  • 5- Vergi sistemlerinin güncel sorunları hakkında fikir sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, zorunlu olmayan araştırma ödevi, sınav.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 'Vergi'nin tanımı ve farklı vergi türleri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
2 Vergi hukukunun temel prensipleri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
3 Vergi hukunun kaynakları ve yorum Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
4 Vergilendirme yetkisi, Vergi ödevi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
5 Vergilendirme işlemleri, Vergi borcunun sona ermesi, Vergi alacağının güvence altına alınması Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
6 Vergi suç ve cezaları, Vergi teşvikleri, Vergi afları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
7 Vize
8 Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
9 Gelir Vergisi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
10 Kurumlar Vergisi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
11 Varlık Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
12 Tüketim vergileri: Katma Değer Vergisi Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
13 Tüketim vergileri: Özel Tüketim Vergisi ve 'Sin Taxes' Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.
14 Damga Vergisi ve Gümrük Vergileri Kaynakların ilgili kısımlarının okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Öncel Mualla/ Kumrulu Ahmet/ Çağan Nami, Vergi Hukuku, 26. Bası, 2017.
2.Victor Thuronyi/Kim Brooks/Borbala Kolozs, Comparative Tax Law, 2nd edition, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

OECD ve benzer yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan güncel rapor ve benzeri çalışmalar, mahkeme kararları ve bilimsel makaleler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14646
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
OC2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
OC3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3
OC4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OC5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3