DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Hukuku Özel Hükümler II LW 348 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Aysun Altunkas
Dersin Amacı: Ceza kanununda düzenlenen ve sık işlenen bazı suçları unsurları itibariyle ayrıntılı olarak incelemek.
Dersin İçeriği: Bu derste Türk Ceza Kanununda düzenlenen çeşitli suçlar incelenmektedir. Bu çerçevede kanunun, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, kamunun güvenine karşı suçlar ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Hürriyete karşı suçları öğrenmek.
  • 2- 2. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçları öğrenmek
  • 3- 3. Kamunun sağlığına karşı suçları öğrenmek
  • 4- 4. Kamu güvenine karşı suçları öğrenmek
  • 5- 5. Devlet idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçları öğrenmek
  • 6- 6. Adliyeye karşı işlenen suçları öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Hürriyete karşı suçlar: Tehdit – şantaj – cebir 1
2 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1,2
3 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 1,2,3
4 Ayrımcılık 2,3
5 Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar: Haberleşmenin gizliliğini ihlal 1,2
6 Özel hayatın gizliliğini ihlal 2,3
7 Vizeler 2
8 Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlar: Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti 1
9 Kamu güvenine karşı suçlar: Resmi belgede sahtecilik 1
10 Özel belgede sahtecilik 2
11 Millete ve devlete karşı suçlar: Zimmet 1,2,3
12 Rüşvet 2
13 Adliyeye karşı suçlar: İftira 2
14 Yalan tanıklık 1


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tezcan/Erdem/Önok, Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara. Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara.


DİĞER KAYNAKLAR

Artuk/Gökçen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Yayınevi, Ankara.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16232
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16116
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı12727
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
OC2 1 2 3 1 2 1 2 2 4 5
OC3 1 2 4 4 4 4 2 1 3 1
OC4 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2
OC5 3 3 4 1 2 1 3 1 2 1
OC6 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3