DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İdari Yargı LW 313 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: İdari yargıya ilişkin temel ilkelerin ve bu alandaki hukuk kurallarının hukuk devleti ilkesi özümsenerek yorumlanmasına yönelik analitik becerilerin aktarılması.
Dersin İçeriği: Bu derste, Türk idari yargı sisteminin yapısı ve anayasal kapsamı, idari yargılama usulünün temel ilkeleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilcek kanun yolları ve temyiz usulü incelenmektedir. İptal ve Tam Yargı ( Tazminat ) davalarının unsurları tetkik edilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İdari yargı teşkilatı hakkında bilgi edinilmesi
  • 2- İdari rejim ve idari yargının anayasal sınırları hakkında bilgi edinilmesi
  • 3- İdari yargı ile hukuk devleti arasındaki bağın kavranması
  • 4- İdari yargıya ilişkin somut hukuki sorunlara çözüm arama becerisinin kazanılması
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, interaktif bir biçimde öğrenci katılımı ile gerçekleştirilecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 GİRİŞ (DERS İÇERİĞİ ve MATERYALLERİ) 1,2,3,4
2 İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ 1,2
3 İDARİ YARGILAMANIN AMACI 2,3
4 İDARİ YARGININ GÖREV ALANI 1,2,3
5 İDARİ YARGILAMADA DAVA TÜRLERİ (İPTAL DAVASI) 3,4
6 İDARİ YARGILAMADA DAVA TÜRLERİ (İPTAL DAVASI) 3,4
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 İDARİ YARGILAMADA DAVA TÜRLERİ (TAM YARGI DAVASI) 3,4
10 İDARİ YARGILAMA USULÜ ve İLKELERİ 3,4
11 İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI 3,4
12 İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI 3,4
13 İDARİ YARGIDA KARARLARIN UYGULANMASI 3,4
14 PRATİK ÇALIŞMALAR-DERS TEKRARI 1,2,3,4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.


DİĞER KAYNAKLAR

Turan YILDIRIM, İdari Yargı, Beta, İstanbul 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 1 2 3 3 1 1 3 2
OC2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2
OC3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
OC4 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2