DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mekan ve Toplumsal Cinsiyet: Mekan,Yer ve Topluma Feminist Yaklaşımlar ARCH 541 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Ensititüsü Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: Toplumsal cinsiyet çalışmalarının içinde yaşadığımız topluluklar ve gündelik yaşama dair bilgimizin yanısıra sosyal davranış kalıpları, kültürel ifade ve entellektüel sorgulama biçimlerini anlamlandırmamıza yaptığı katkılar bugün sosyal bilimlerin hemen her alanında kabul edilmiştir. Bu ders, öğrencileri toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında mekâna odaklanan kuramsal çerçevelerle tanıştırmayı hedeflemektedir. Burada ‘mekân’dan kastedilen sadece gündelik yaşam tecrübelerimizi şekillendiren konut mekânları ve farklı ölçeklerdeki kentsel mekânlar gibi fiziksel/gerçek mekânlar değil, aynı zamanda mimari metin ve çizimler, edebi yazılar ve film gibi farklı ortamlarda yaratılan imgesel/sanal mekânlardır.
Dersin İçeriği: Mimarlık, antropoloji, kültürel coğrafya, sosyoloji ve maddi kültür çalışmaları gibi farklı alanlardan seçilen güncel metinlerin okunması ve tartışılmasına dayanan ders, öğrencilerin cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete dair normatif kurgular ile ‘mekân’ ve ‘yer’e dair kavramsallaştırmalar, gündelik yaşam mekânlarının kurulma ve kullanım biçimleri ve mekâna/yere bağlı aidiyet ve kimlik kurguları arasındaki karşılıklı ilişkileri çözümleyebilmelerine, ve bu yolla özel/kamusal, ev/iş, dişil/eril gibi ikili karşıtlıklara dayanan yerleşik coğrafi ve sosyal kurguları anlamalarına ve sorgulamalarına olanak verecek eleştirel düşünce altyapısını oluşturabilmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplumsal cinsiyet ve mekan arasındaki ilişki üzerine temel bir farkındalığa sahip olur
  • 2- Farklı ölçekte mekanların tasarım ve dönüşüm süreçlerini toplumsal cinsiyete referansla yorumlayabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, dersler, gösterimler, öğrenci sunumları, tartışma ve akran değerlendirmesi ile gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi tartışma ve interaktif öğrenme teşvik edilecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş http://bigthink.com/videos/your-behavior-creates-your-gender
2 Mekan ve yer: Sınırlar, eşya, kimlikler Kılıçkıran, D. 2014. “Kimlik ve Yer / Anahtar ve Kilit”, in D. Kılıçkıran (Ed.) DOSYA 33: Kimlik ve Yer, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1-7. excerpts from: McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies.
3 Bölümler ve muhalefetler: Özel vs kamu, ev ve iş / uzak, yerel x global Ardener, S. (ed.) 1993. Women and Space: Ground Rules and Social Maps. Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies. Rose, G. 1993. Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge.
4 Ev (I): Baskı, boyun eğme, şiddet, özgürleşme (2. dalga feminizm) de Beauvoir, S. 1952. The Second Sex. Friedan, B. (1963) 1983. The Feminine Mystique. Woolf, V. 1929 (1994). A Room of One’s Own.
5 Ev (II): Aitlik, farklılık, direnç (3. dalga feminizm) hooks, bell. 1990. “Homeplace: A Site of Resistance.” In Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, 45-53. Young, I. M. 2001. ‘House and home: Feminist variations on a theme’, in N. J. Holland and P. Huntington (eds.), Feminist Interpretations of Martin Heidegger.
6 Mimarlık ve yapılı çevre Attfield, J. 1989. ‘Inside Pram Town: A case study of Harlow house interiors 1951-61’, in J. Attfield and P. Kirkham (eds), A View from the Interior: Feminism, Women, and Design. excerpts from: Hayden, D. 1982. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighbourhoods, and Cities. Heynen, H. and Baydar, G. (eds.) 2005. Negotiating Domesticity: Spatial Produ
7 Şehir ve "Flanöz" Wolff, J. 1985. ‘The Invisible Flâneuse. Women and the Literature of Modernity’, Theory, Culture and Society, 2(3), 37-46. excerpts from: McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies. Wilson, E. 1991. The Sphinx in the City. London: Virago.
8 Beden ve bedensellik Judith Butler: “Why Bodies Matter”- Gender Trouble https://www.youtube.com/watch?v=IzWWwQDUPPM Grosz, E. 1998. “Bodies-Cities.” In Places Through the Body, edited by Heidi J. Nast and Steve Pile, 31-38.
9 Queer mekan Urbach, H. 1996. ‘Closets, Clothes, Disclosure’, Assemblage, 30: 62-73. excerpts from: Bell, D. and Valentine, G. (Eds) 1995. Mapping Desire: Geographies of Sexualities, pp. 149-161.
10 Okuma haftası
11 Ara Sınav/ Öğrenci sunumları
12 Feminist araştırma Harding, S. 1991. Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives. Hartsock, N. 1983. ‘The Feminist Standpoint’ in S. Harding and M. B. Hintikka eds., Discovering Reality.
13 Ulus ötesi bir dünyada aidiyet Ahmed, S. 1999. ‘Home and away: Narratives of migration and estrangement’, International Journal of Cultural Studies 2(3): 329-347. Bammer, A. 1994. ‘Introduction’, in A. Bammer (ed), Displacements: Cultural Identities in Question. Indiana: Indiana University Press.
14 Final Raporu ve Sunumlar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies.
Ardener, S. (ed.) 1993. Women and Space: Ground Rules and Social Maps.
Massey, D. 1994. Space, Place and Gender.
McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies.
Rose, G. 1993. Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge.


DİĞER KAYNAKLAR

Wolff, J. 1985. ‘The Invisible Flâneuse. Women and the Literature of Modernity’, Theory, Culture and Society, 2(3), 37-46.
excerpts from:
McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies.
Wilson, E. 1991. The Sphinx in the City. London: Virago.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 4 5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 35
Final Sınavı 1 50
Total: 22 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev248
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10880
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   1 2   2     1 1        
OC2   2     1     2 2