DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Usul Hukuku II LW 408 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Fulya ERMAN
Dersin Amacı: Ceza muhakemesinin kovuşturma evresinin safhaları, bu evrede yetkili olan makamın görev ve yükümlülükleri, hakimlerin özellikleri, duruşmaların ne şekilde yapıldığı, duruşmadan sonuç çıkarılması ve kanun yolları muhakemesi öğretilmektedir.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hakimlerin nitelikleri , bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Kovuşturma evresinde yetkili olan makamın özelliklerini yetki ve görevlerini öğrenmek.
  • 2- 2. Duruşmanın ne şekilde cereyan ettiğini, bu aşamada hangi işlemlerin yapıldığını öğrenmek.
  • 3- 3. Duruşmanın sonunda verilen hükme karşı gidilebilecek çarelerin neler olduğunu öğrenmek.
  • 4- 4. Özel yargılama usulleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, vaka ve karar incelemeleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Kovuşturma evresinde yargılama makamı ve teşkilatı 1
2 Ceza mahkemelerinin madde yönünden yetkisi 2,3
3 Ceza mahkemelerinin yer, kişi ve görev bakımından yetkileri 1,2
4 Hakim; Hakimin nitelikleri, bağımsızlığı ve tarafsızlığı 1
5 Muhamenin konusu olan uyuşmazlık, konunun sınırlandırılması 2
6 Uyuşmazlıklar arasında bağlantı 1
7 Muhakeme işlemleri 3
8 Kovuşturma evresinin duruşma hazırlığı ve duruşma devreleri 2
9 Duruşmadan sonuç çıkartılması: hokum 1
10 Olağan kanun yolları; itiraz, istinaf 3
11 Temyiz 1
12 Olağanüstü kanun yolları 2,3
13 Özel muhakeme usulleri: özel yetkili ağır ceza mahkemeleri 1
14 Tali ceza muhakemeleri 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta, 2017


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16232
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16116
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13232
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
OC2 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2
OC3 1 3 1 2 1 1 3 2 2 2
OC4 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2