DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tez Öncesi Seminer ARCH 503 Güz 03+00+00 Zorunlu 0 30
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: Yüksek Lisans tez konularının seçilip ayrıntılandırılmasına yardım edecek bu seminerde, öğrenciler spesifik araştırma örneklerini ve belli alanlardaki seçilmiş çalışmaları inceleyecek, bunların ışığında kendi tezlerini şekillendirecek ve sınıfta sunarak birbirlerinden feedback alabilecektir.
Dersin İçeriği: Dönem sonunda her öğrencinin ortaya ayrıntılı bir tez önerisi (thesis proposal) ve bibliyografik çalışma çıkarması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Araştırma sorusu geliştirmeyi öğrenmek
  • 2- Tezin saha çalışmasını, araştırmasını yürütmek
  • 3- Tez önerisi yazmak ve geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel sunum ile desteklenen ders anlatımı, final teslimi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve Konunun Tanıtımı
2 Seminer
3 Seminer
4 Sunum
5 Seminer
6 Seminer
7 Sunum
8 Seminer
9 Seminer
10 Kritik
11 Seminer
12 Seminer
13 Sunum
14 Final Teslimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tezle ilgili okumalar


DİĞER KAYNAKLAR

Tezle ilgili okumalar


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri 3 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje15050
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık3150450
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı1208208
Toplam İş Yükü (saat):750


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3                        
OC2             3       2    
OC3                     3 2 3