DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mimarlık ve Kent Çalışmaları Tezi ARCH 504 Bahar 00+00+00 Zorunlu 0 30
Akademik Birim: Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Arch 502 ve Arch 503
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: Bitirme tezinin, öğrencinin bilimsel araştırma, özgün çalışma ve eleştirel yaklaşım becerilerini edindiğinin göstergesi olması esastır. Tez konuları, geniş bir tarihsel, kuramsal ve coğrafi alandan seçilebilmekle birlikte, ağırlıklı olarak modernitenin çevresel, mekansal ve toplumsal etkilerine odaklanmaları beklenmekte, Türkiye ve dünyada endüstri devriminden günümüze kadar olan sürede ortaya çıkan mimari pratiklerin ve kentsel gelişmelerin, beşeri ve toplum bilimleri perspektifinden (Humanities & Social Sciences) incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Öğrencilerin seçtikleri konuda uzman bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve en az iki tez komitesi üyesinin de görüşlerini alarak çalışması gerekmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Orijinal bir araştırma önerisi üretmek
  • 2- Mimarlık ve kent çalışmaları alanlarında özgün bir araştırmayı yürütebilmek
  • 3- Araştırma ve yazma sürecini yöntebilmek ve tamamlayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Danışman ile yüz yüze, bire bir görüşmeler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve Konunun Tanıtımı
2 Bireysel Görüşmeler
3 Bireysel Görüşmeler
4 Bireysel Görüşmeler
5 Bireysel Görüşmeler
6 Bireysel Görüşmeler
7 Bireysel Görüşmeler
8 Sunum
9 Bireysel Görüşmeler
10 Bireysel Görüşmeler
11 Bireysel Görüşmeler
12 Bireysel Görüşmeler
13 Bireysel Görüşmeler
14 Final Teslimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Teze ilişki okuma listesi


DİĞER KAYNAKLAR

Teze ilişki okuma listesi


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 30
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati1410140
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje1300300
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı1310310
Toplam İş Yükü (saat):750


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                     3    
OC2                       3  
OC3                         3