DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sinema ve Tiyatro için Hikaye Oluşturma FD 540 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Kayıtsız kalamadığımız, bizi etkisi altına alan insana dair temel kavramları inceleyerek kolektif bilinçdışı ve arzu mekanizmalarını tanımak; bu sayede ilk fikrin içinde bizi yakalamış olan cazibe öğelerini fark ederek bunları öyküleştirme sürecinde yitirmeden uygulama yoluyla geliştirmek.
Dersin İçeriği: İnsana dair temel kavramların incelenmesi: kutsal, arketipsel yapı, ölüm, nedensellik ve eşzamanlılık, insan-hayvan gerilimi, beden algısı ve ucube, cinsiyet, cinsellik, arzu mekanizmaları. Her öğrencinin kendi fikrinden yola çıkarak bir öykü geliştirme uygulaması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir fikrin neden etkileyici olduğunu objektif kriterlerle tartışabilme, analiz edebilme
  • 2- Bir fikrin içindeki etkileyici unsurların mitsel, arketipsel, arzuya dair yapılarını deşifre edebilme
  • 3- Etkileyici unsurları bir olay örgüsü halinde anlatıya dönüştürebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Kaynak metin okuma, tartışma, uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin çerçevesinin ve akışının tanıtımı. Fikir ve fikrin cazibesi kavramları.
2 Kutsal kavramı / her öğrencinin dönem boyunca geliştirmek üzere seçceği fikirlerin tartışılması Mircea Eliade, “Kutsal ve Kutsal Dışı”; James G. Frazer, “Altın Dal” (ilk iki bölüm)
3 Arketipler / öğrenci fikirlerinin tartışılması Carl Gustav Jung, “Dört Arketip”
4 Ölüm kavramı / öğrenci fikirlerinin tartışılması Emmanuel Levinas, “Tanrı, Ölüm ve Zaman” (Ölüm ve Zaman bölümü); Sofokles, “Antigone”
5 Eşzamanlılık ve nedensellik ilkeleri / öğrenci fikirlerinin tartışılması Carl Gustav Jung, “Eşzamanlılık, Nedensellik Dışı Bağlayıcı Bir İlke”
6 Şamanizm / öğrenci fikirlerinin tartışılması Mircea Eliade, “Şamanizm” (ilk dört başlık)
7 İnsan ve hayvan / öğrenci fikirlerinin tartışılması Giorgio Agamben, “Açıklık, İnsan ve Hayvan”; “Gılgameş Destanı”
8 Ucube (Canavar) / öğrenci fikirlerinin tartışılması Pierre Ancet, “Ucube Bedenlerin Fenomenolojisi”
9 Cinsiyet ve cinsellik / öğrenci fikirlerinin tartışılması Judith Butler, “Cinsiyet Belası” (önsöz ve birinci bölüm)
10 Arzu / öğrenci fikirlerinin ilk taslak fikir olarak yazılı teslimi Jacques Lacan, “Fallus’un Anlamı”
11 Arzunun ifade edilişleri (J. Lacan’ın seminerlerinden aktarılacak Hamlet analizi) / fikirden geliştirilen öykü taslaklarının tartışılması William Shakespeare, “Hamlet”
12 Öykü taslaklarının tartışılması
13 Öykü taslaklarının tartışılması
14 Öykü taslaklarının tartışılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

Paul Ricoeur, “Anlatı ve Zaman”; Jacques Lacan, “Le Desir et ses Interpretations”


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama 14 20
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 14 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 44 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14342
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14684
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar17.57.5
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 1 2 2 1 3 3      
OC2 1 2 3   3 3      
OC3   1     3 3   2