DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Moderni Yerleştirmek: Vernaküler Formlar Pratikler ARCH 513 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık ve Kent Çalışmaları Y. Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: 1) Modern teknolojilerin, programların ve estetik kanonların “uluslararası” karakterini vurgulayan alışılagelmiş modernizm anlatılarında çoğu zaman ihmal edilen, kültürel, bölgesel ve ulusal kimlik konularını tartışmak
2) Verneküler mimarlık kuramlarında karşımıza çıkan problemli önkabulleri ve ikili karşıtlıkları (evrensel/spesifik, modern/geleneksel, üst kültür/alt kültür, global/yerel, uluslararası/bölgesel gibi) sorgulamak
3) Verneküleri, primitif, modern-öncesi, endüstriyel olmayan, sabit tarihsellikte
(ve çoğu zaman Batılı olmayan) bir kategori şeklinde sunan indirgenmis ve formalist tanımları eleştirmek; bunların yerine, vernekülerin (modern ve endüstriyel verneküler
de dahil) üslup-karşıtı, komünal, demokratik, kentsel ve ekolojik değerlerini öne
çıkarmak
4) Öğrencileri, bu konulara önemli katkılar yapan yazar, tasarımcı ve projelere ilişkin, spesifik tarihsel ve eleştirel araştırmalar yapmaya yöneltmek; vernekülerden ilham
alan, küçük öllçekli yerel pratiklerin, günümüzün küresel entegrasyon dünyasindaki yerini tartışmaya açmak
Dersin İçeriği: 20. yüzyıl mimarlik/kent tarihi ve kuramında, yerellik, otantiklik, bölgesellik, kimlik, kullanıcı katılımı ve çok aktörlü mekansal pratiklere ilişkin söylemler; seçilmis metinler, mimarlar ve projeler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Modern mimarlık/urbanizm ve vernaküler gelenekleri ilişkilendirmeye çalışan 20. yüzyil kuram ve pratiklerini öğrenmek ve tartışabilmeka
  • 2- Mimarlıkta bölgesellik konusunda eleştirel bir kavrayış geliştirmek; Türkiye ve dünyadan önemli örnekleri tanıyıp, analiz edebilmek
  • 3- Spesifik bir bina, proje ya da metin uzerine, iyi araştırılmış, görsel malzemeyle desteklenmiş ve eleştirel bir final ödevi/ dijital sunum üretebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Power point sunumlar, haftalık okumalar ve tartışmalar; öğrenci araştırmaları ve sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş H.Heynen, “Architecture Facing Modernity”, Chap. 1 in Architecture and Modernity: a Critique, The MIT Press, 2001, pp.8-25
2 Kuzey Ülkelerinde Ulusal Romantizm Anthony D.Smith, “Legends and Landscapes” in The Ethnic Origin of Nations, Oxford: Blackwell, 1986, pp.174-208
3 Modernizm ve Primitivizm: Le Corbusier Adrian Forty, “Primitive: the word and concept” in J.Odgers, F.Samuel and A.Sharr eds., Primitive: Original Matters in Architecture, London: Routledge, 2006, pp.3-14
4 Endüstrileşmenin Eleştirisi: Bruno Taut Endüstrileşmenin Eleştirisi: Bruno Taut
5 Türkiye’de Modernlik ve Melankoli Esra Akcan, “Melancholy in Translation”, Chapter 2 in Architecture in Translation: Germany, Turkey and the Modern House, Durham: Duke University Press, 2012, pp.101-143
6 İki Dünya Savaşı Arası Modernizm ve Akdeniz İdeali Benedetto Gravagnuola, “From Schinkel to Le Corbusier: the myth of the Mediterranean in Modern Architecture”, J.F.Lejeune and M.Sabatino eds., Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities, London and New York: Routledge, 2010, pp. 14-39
7 Amerika’da Modern Mimarlık ve Rejyonalizm Lewis Mumford, “The Regionalism of Richardson”, in The South in Architecture, New York: Da Capo Press, 1967 (1941), pp.79-110; Also reprinted in Roots of Contemporary American Architecture, New York: Grove Press, 1959, pp.117-131
8 Tropik Mimarlık ve Koloniyel Miras Jiat-Hwee Chang, “Building a Colonial, Techno scientific Network: tropical architecture, building science and the politics of decolonization” in Third World Modernism: Architecture, Development and Identity, 2011, pp.211-235
9 Eleştirel Bölgesellik Kuramları ve Pratikleri Liane Lefaivre and Alex Tzonis, “Critical Regionalism” in M.Speaks ed. The Critical Landscape, Rotterdam 010 Publishers, 1996, pp.126-147
10 1960’ların Karşı Kültürü: Enformellik ve Ad-Hoc Bernard Rudofsky, “Preface”, Architecture without Architects: a Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, New York: Doubleday, 1964, pp.1-6
11 Mimarlıkta Sosyal Angajman Ipek Tureli, “Small Architectures, Walking and Camping in Middle Eastern Cities”, International Journal of Islamic Architecture, v.2, n.1, 2013, pp. 5-38
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Final Raporu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

B.Huppauf and M.Umbach ed. “Introduction”, Vernacular Modernism: Heimat, Globalization and the Built Environment, Stanford University Press, 2005
J.F.Lejeune and M.Sabatino eds., Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities, London and New York: Routledge, 2010


DİĞER KAYNAKLAR

Nishat Awan, Tatjana Schneider and Jeremy Till, Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture,
London and New York: Routledge, 2011


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 40
Ödev 10 50
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje15353
Ödev10880
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3           2          
OC2   2       2       3      
OC3       3             3 3 3