DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mimari ve Kentsel Araştırmanın Estetiği ARCH 517 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Ensititüsü Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ezgi Tuncer
Dersin Amacı: “Mimarlığın bir bina olduğu fikrine diren.” (Lebbeus Woods)

Bu dersin iki paralel amacı vardır. Birinci amaç konvansiyonel mimari pratiğinin ötesine dair bir mimari üretim nosyonu araştırmak ve oluşturmaktır. Bu nosyon içerisinde ‘paper architecture’, görsel ve üçboyutlu haritalama, çizim ve maket ile mimari ve kentsel mevzuuları sorgulayan üretimleri ve yayın veya mekansal ifadeler ile sonuçlanan sergi benzeri küratöryel pratikleri içerir. İkinci amaç ise bahsi geçen nosyonları araştırmanın ve örneklerin incelenmesinin ötesine araştırılmış, tasarlanmış ve yapılmış bir iş üreterek taşımaktır.
Dersin İçeriği: Dersin içerikleri şöyledir:
- Geçmiş ve güncel örneklerin, müelliflerinin ve duruşlarının ders anlatımı, alan ziyaretleri ve konuk konuşmacılarla çalışılması ve ‘survey’i
- Öğrenciler tarafından bir araştırma veya ifadeye dair fikrin tartışılması ve geliştirilmesi
- Sergi veya yayın için bir kürotöryel sergi önerisinin öne sürülen fikirler veya sorular doğrultusunda hazırlanması
- Bir yayın veya serginin üretimi (önerilerin kalitesine bağlı olarak)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mimari ve kentsel pratiğin genişletilmiş bir anlayışını oluşturmak
  • 2- Genişletilmiş mimari ve kentsel pratiği örnekler ve geçmiş örneklerle öğrenmek
  • 3- Estetik ve mekansal mecralar aracılığıyla argüman ve soru ortaya atabilmeyi öğrenme
  • 4- İlintili konuların irdelenmesi için gelişmiş küratöryel bir öneri hazırlamayı öğrenme
  • 5- Küratöryel soru ve teorik önermeleri mekansal işlere tercüme etmeyi öğrenmek
  • 6- Tecrübe etmek suretiyle mimari veya kentsel soru ve argümanların distilasyonundan bir enstallasyon veya estetik bir iş üretebilmeyi öğrenme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler belgeseller, kısa filmler, okuma metinleri, konukların sunumları ile desteklenecek ve küratöryel bir işin tartışması ve üretimiyle neticelendirilecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Sorunsalın Aktarılması, İçeriğin ve Hedeflerin Anlatılması
2 Öncüllerin çalışması ve tartışması Okuma Metni, örnek araştırması
3 Öncüllerin çalışması ve tartışması Okuma Metni, örnek araştırması
4 Sunum ve Tartışma Okuma Metni, örnek araştırması
5 Konuk Sunum ve Tartışma Okuma Metni, örnek araştırması
6 İrdelenecek konuların sunumu Sunum
7 İrdelenecek konuların tartışılması Sunum
8 Öneri sunumları Araştırma, çizim, eskiz
9 Öneri geliştirmesi Araştırma, çizim, eskiz
10 Öneri geliştirmesi Araştırma, çizim, eskiz
11 Öneri geliştirmesi Araştırma, çizim, eskiz
12 Öneri geliştirmesi Araştırma, çizim, eskiz
13 Öneri geliştirmesi Araştırma, çizim, eskiz
14 Dönem sonu etkinliği Sunum


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

 Benjamin, Walter. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” Illuminations. Trans. Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1968,
 Benjamin, Walter. “The Author as Producer.” Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.
 Bergdoll, Barry. “In the Wake of Rising Currents: The Activist Exhibition.” Log 20 (Fall 2010). New York: Anyone Corporation.
 Graham, Beryl and Sarah Cook. Rethinking Curating. Art after New Media. Cambridge: MIT Press, 2010
 Lipstadt, Helene. “Architectural Publications, Competitions, and Exhibitions.” Architecture and Its Image. Four Centuries of Architectural Representation. Cambridge: the MIT Press
 McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: The MIT Press, 1964, 1994.
 Pelkonen, Eeva-Liisa, ed. Exhibiting Architecture: A Paradox? New Haven: Yale School of Architecture, 2015.
 Schafer, Ashley and Amanda Reeser Lawrence, eds. “Exhibiting Architecture. The Praxis Questionnaire for Architectural Curators.” Untitled Number Seven. Praxis: a journal of writing+building. Issue 7 2005. 106-119.


DİĞER KAYNAKLAR

 http://www.lebbeuswoods.net/


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 14 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 30 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14456
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14684
Sunum/Jüriye Hazırlık11717
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11818
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1           3              
OC2   3                      
OC3 2   1                    
OC4     2                    
OC5       3                  
OC6