DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplu İş Hukuku LW 440 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Deniz UGAN ÇATALKAYA
Dersin Amacı: 1. Toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları incelemek ve kavramak
2. Ekonomik ve sosyal yaşamı yakından ilgilendiren sendikaları ve işçi-işveren ilişkisini bu sayede daha iyi analiz edebilmek
3. Uygulamada, toplu iş ilişkilerine ilişkin karşılaşılabilecek her tip uyuşmazlıkta doğru yaklaşımla doğru çözüme ulaşmayı sağlayacak teorik ve pratik alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriği: İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramları, işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi, bu kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel iş hukuku kavram ve ilkelerini kullanma
  • 2- İş hayatında sendikal haklar konusunda bilinçli işçi/işverenler olarak faaliyet gösterme
  • 3- Toplu iş ilişkileri konusunda yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme
  • 4- İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri iş hukuku sorunlarını çözebilme
  • 5- Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONULARIN TEORİK DERSLERDE ANLATILMASI SONRASINDA, BELİRLİ KONULARDA ARAŞTIRMA YAPARAK ÖDEV HAZIRLAMA, YARGITAY KARARLARI İNCELEME, UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK UYUŞMAZLIKLAR DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN PRATİK ÇALIŞMALARA HAZIRLIKLI GELME VE KATILMA


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi
2 Sendika özgürlüğü ve hakkı
3 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri
4 İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik esasları
5 Toplu iş sözleşmesi kavramı ve özellikleri
6 Toplu iş sözleşmesinin yapılması
7 Ara sınav
8 Toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulanma alanı
9 Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi
10 Toplu iş uyuşmazlığı kavramı ve çözümü
11 Arabuluculuk
12 Grev ve lokavt kavramları
13 Toplu hak uyuşmazlıkları, mahkeme ve özel hakeme başvurma
14 Kanun dışı grev ve lokavt


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

ÇELİK, NURİ/CANİKLİOĞLU, NURŞEN/CANBOLAT, TALAT, İŞ HUKUKU DERSLERİ, YENİLENMİŞ 30. BASI, İSTANBUL 2017


DİĞER KAYNAKLAR

A. CAN TUNCAY/BURCU SAVAŞ KUTSAL, Toplu İş Hukuku, 6. BASI, 2017


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2
OC2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3
OC3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3
OC4 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2
OC5 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3