DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Antropoloji ve Hukuk LW 141 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Reyda ERGÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri antropoloji disiplinin çalışma alanları, amacı ve yöntemleri hakkında bilgilendirmek.
2. Öğrencileri hukuk antropolojisinin temel konularıyla tanıştırmak.
3. Hukuk olgusunu antropolojik bir bakış açısıyla ele alarak, öğrencilere modern hukuk anlayışı merkezli olmayan bir perspektif kazandırmak.
4. Öğrencilerin, kültürel çeşitlilik, kültürlerarası iletişim gibi konularda duyarlılık geliştirmelerini sağlamak.
5. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: Bu derste hukuk, antropolojik bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak antropoloji disiplinin çalışma alanları, amacı ve yöntemleri hakkında temel bilgiler aktarılacaktır. Ardından hukuk antropolojisinin, sosyokültürel ve siyasi antropolojiyle olan ayrılmaz bağı üzerinde durularak, antropolojinin bu alt disiplinlerinin tarihsel gelişimi incelenecektir. Bu çerçevede özellikle basit toplumlarda hukuk olgusunu inceleyen antropologların çalışmalarına yer verilecektir. Son olarak, bu temel bilgiler ışığında ayrımcılık ve eşitsizlik olguları incelenecek, hukuk antropolojisinin bulgularının toplumsal değişimde oynayabileceği rol tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Antropoloji disiplinin temel konuları hakkında fikir sahibi olurlar ve hukuk olgusuna antropolojik perspektifle yaklaşabilirler.
  • 2- Hukuk sistemleri arasındaki farklılıkları kültürel süreçleri göz önünde bulundurarak inceleyebilirler.
  • 3- Siyasi, sosyal, kültürel ve hukuki süreçler arasındaki ilişkileri farklı toplum tipleri açısından karşılaştırmalı olarak ele alabilirler.
  • 4- Modern hukuk sistemine dışarıdan bakarak eleştirel yaklaşabilirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Antropoloji nedir? 1
2 Yöntem: Saha çalışması ve etnografya 1-3
3 Etnik merkezcilik sorunu 1-3-4
4 İlk antropolog-hukukçular: Maine ve Morgan 1-2
5 Frazer: Mit ve din 1-2-3
6 Engels: Ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni 1-2-3
7 Kültürel antropolojinin araştırma yönteminin inşası: Boas ve etnografya 1-3-4
8 Malinowski: hukuka işlevselci bir yaklaşım 1-3-4
9 Claude Lévi-Strauss: yapısalcı antropoloji 1-3-4
10 Clastres: Devlete karşı toplum 1-2-3-4
11 Politika, iktidar ve hukuk 1-2-3-4
12 Toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf 1-2-3-4
13 Eşitsizlik ve ayrımcılık olgularına antropolojik bir yaklaşım 1-2-3-4
14 Yirmi birinci yüzyılda hukuk antropolojisi 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

ERIKSEN Thomas Hylland, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology, Pluto Press, New York, 2010.
ROBERTS Simon, Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology, Quid Pro Books, New Orleans, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

CLASTRES Pierre, Society Against the State: Essays in Political Anthropology (çev. Robert Hurley, Abe Stein), Zone Books, 1989.
CONLEY John M., O’BARR William M., “Legal Anthropology Comes Home: A Brief History of The Ethnographic Study of Law,” 27 Loy. L. A. L. Rev., 41 (1993).
ENGELS Friedrich, The Origin of the Family, Private Property, and the State, Penguin Books, 2010.
ERIKSEN Thomas Hylland, What is Anthropology?, Pluto Press, New York, 2004.
FRAZER, James George, The Golden Bought: A Study in Magic and Religion, Oxford University Press, Oxford, 1998.
LEVI-STRAUSS Claude, Anthropology Confronts The Problems of the Modern World, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Londra, 2013.
LEVI-STRAUSS Claude, Structural Anthropology, University of Chicago Press, 1983.
LEVI-STRAUSS Claude, Tristes Tropiques, Penguin Books, 2011.
MALINOWSKI Bronislow, Crime and Custom in Savage Society, Routledge, New York, 1940.
MOBERG Mark, Engaging Anthropological Theory: A Social and Political History, Routledge, New York, 2013.
MOORE Sally Falk, Law and Anthropology. A Reader, Blackwell Publishing, Cornwall, 2005.
MORGAN Henry Lewis, Ancient Society, University of Arizona Press, 1985.
NADER Laura, The Life of the Law: Anthropological Projects, University of California Press, 2002.
PIRIE Fernanda, The Anthropology of Law, Oxford University Press, Oxford, 2013.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12112
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1 1 3 2   2 3 3 2 3
OC2 1   3 2   2 3 3 2 3
OC3 2   3 2   3 2 2 3 3
OC4 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3