DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukuk, Edebiyat ve Sanat LW 144 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok.
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Reyda ERGÜN
Dersin Amacı: 1. Hukuki süreçlere geniş ve eleştirel bir perspektiften bakabilen hukukçular yetiştirmek.
2. Öğrencilerin hayata bakışlarını edebiyat ve sanatın olanaklarıyla zenginleştirmek.
3. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, demokratik bir tartışma yürütme ve tartışılan konulara farklı pencerelerden bakabilme becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, hukuk eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, eğitimleri ve meslek hayatları boyunca karşılaşacakları özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi temel kavramların içini doldururken hukuki süreçlere geniş ve eleştirel bir perspektiften bakmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede derste, hukukun, toplumsal, kültürel, politik, psikolojik ve tarihsel süreçlerle değin bağı vurgulanmakta, edebiyat ve sanatın söz konusu süreçler üzerine düşünmek için hukukçuya sunabileceği olanaklar ortaya konulmaktadır. Öğrencilerin etkin katılımıyla yürütülen derste, insanlık durumuna ilişkin kadim konular güncel politik, toplumsal ve hukuki süreçler etrafında tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hukukun temel kavramları hakkında genel bilgi sahibidirler.
  • 2- Hukuki sorunları çözerken başvurmaları gereken hukuk kaynaklarını tespit edebilirler ve bu kaynaklara ulaşabilirler.
  • 3- Somut olayla karşılaştıklarında, analitik düşünerek hukuki sorun ya da sorunları doğru tespit edebilirler.
  • 4- Pozitif hukuk derslerinde öğrendikleri teorik bilgiyi uygularken, hukuk disiplininin gerektirdiği yöntemsel araçları kullanırlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Hukuk nedir? 1
2 Hukuk kavramı ve ilgili kavramlarla ilişkisi 1-2
3 Norm kavramı ve hukuk normlarının diğer toplumsal davranış kurallarıyla ilişkisi 1-2
4 Hukuk teorisinin temel kavramları 1-2
5 Hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi 1-2-3
6 Kamu hukuku - özel hukuk ayrımı ve hukukun dalları 1-2-3
7 Hukukta yöntembilime giriş 1-3-4
8 Hukuk-mantık ilişkisi: hukukun uygulanmasında mantık kurallarının rolü 1-3-4
9 Uygulamada yöntem sorunu ve kamu hukuku-özel hukuk ayrımının yönteme etkisi 1-3-4
10 Hukuk normları arasında çeşitli kriterlere göre yapılan ayrımlar ve bu ayrımların yönteme etkisi 1-3-4
11 Hukuk normunun yorumu ve yorum türleri 1-4
12 Kıyas, ters anlam, evleviyet 1-4
13 Hakimin boşluk doldurması 1-4
14 Hakimin takdir yetkisi 1-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

BERGER John, From A to X: A Story in Letters, Verso, Londra, New York, 2009.
BERGER John, Ways of Seeing, Penguin Books, Londra, 1990.
BRADBURY Ray, Fahrenheit 451, Simon & Schuster, 2012.
GARY Romain, The Roots of Heaven (trans. Jonathan Griffin), Time Incorporated, 1964.
ISHIGURO Kazuo, Never Let Me Go, Vintage, 2005.
LEGUIN Ursula K., The Dispossessed, Harper Voyager, 1994.
LEGUIN Ursula K., The Left Hand of Darkness, Ace Trade, 2000.
LEM Stanislaw, Solaris, Walker and Company, 1970.
ORWELL George, 1984 (ed. Erich Fromm), Signet Classic, 1950.


DİĞER KAYNAKLAR

Fahrenheit 451/ Değişen Dünyanın İnsanları (François Truffaut, 1966)
Blade Runner / Bıcak Sırtı (Ridley Scott, 1982)
1984 (Michael Radford, 1984)
Never Let Me Go / Beni Asla Bırakma (Mark Romanek, 2010)
The Mission / Misyon (Roland Joffe, 1986)
Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972)
The Sea Inside / İçimdeki Deniz (Alejandro Amenabar, 2004)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Uygulama14114
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12224
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):76


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1   2   3 2   1 1  
OC2 1 1 2 1 2 3   2 3 1
OC3 2   3 1 1 2 1 1 1  
OC4 1   1 2 3 3 1 3 3