DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Azınlık Hakları LW 345 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersin Amacı: 1. Uluslararası azınlık hakları koruma sistemlerini öğretmek,
2. Azınlık haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak,
3. Öğrencilere uluslararası azınlık hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak

Dersin İçeriği: Bu ders öncelikle azınlık haklarının ortaya çıkışını ve çeşitli yargı mercileri tarafından uygulanmasını ortaya koyacaktır. İkinci olarak, uluslararası azınlık hakları rejimi çerçevesinde Türkiye’nin durumu incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası Azınlık Hakları Hukukunu düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
  • 2- Azınlık Hakları normlarını iç hukukta uygulayabiliyor olmak,
  • 3- İnsan Hakları Komitesi’ne başvuru hazırlayabiliyor olmak
  • 4- İnsan Hakları Komitesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 5- Azınlık haklarının olağanüstü hallerde uygulanmasını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 6- Hukuka azınlık hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek,
  • 7- Azınlık hakları hukuku üzerine yazılı, elektronik ve veb tabanlı kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Azınlık Haklarının Tarihsel Gelişimi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
2 Azınlık Tanımı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 5, 6
3 Etnik Azınlıklar Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
4 Dinsel Azınlıklar Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 6
5 Azınlık Hakları Nedir? Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 5, 6
6 Azınlıkların Dilsel Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 5, 6
7 Dinsel Azınlıkların Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 3, 4
8 Kimlik ve Ayrımcılık Yasağı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 5, 6
9 Bir İnsan Hakkı Olarak Azınlık Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 4, 5, 6
10 Türkiye’nin Azınlık Hakları Politikası Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 5, 6
11 Azınlıkların Katılım Hakları Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 6
12 Kültürel Özerklik Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 3, 4
13 Bölgesel Özerklik Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 1, 2, 3, 4
14 Self Determinasyon Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır. 2, 3, 4, 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Patrick Thornberry, International Law and the Rights of the Minorities, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- Gudmundur Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples, and Peoples: Definitions of Terms as a Matter of International Law”, Minorities, Peoples and Self-Determination, Ed. Nazila Ghanea, Alexandra Xanthaki, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 163-172.
- Philip Vuciri Ramaga, “The Bases of Minority Identity”, Human Rights Quarterly (HRQ), C. 14, No. 3, Şubat 1992, Baltimore, The John Hopkins University Press, s. 409-414.
- Eyassu Gayim, The Concept of Minority in International Law: A Critical Study of the Vital Elements, Rovaniemi, University of Lapland Press, 2001, s. 1-.
- Miroslav Kusý, “Innate Dignity, Cultural Identity and Minority Language Rights”, IJMGR 6, Kluwer Law International, Dordrecht, 1999, s. 299-306.
- Geoff Gilbert, “Religious Minorities and Their Rights: A Problem of Approach”, IJMGR 5, Kluwer Law International, Dordrecht, 1997, s. 97-134.
- İnsan Hakları Komitesi, Devlet Raporları - Türkiye
- AİHM Kararı, TBKP/Türkiye, 19392/92, 30.01.1998.
Yash Ghai, Public Participation and Minorities, London, Minority Rights Group International, Temmuz 2003.
- Kristian Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, Minority Governance in Europe, s. 153-170.
- Hans-Joachim Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, Autonomy: Applications and Implications, s. 7-32.
- Markku Suksi, “Autonomy, Minorities and Self-Determination: The protection of the Rights of Minorities by Means of Autonomy – The Case of the Åland Islands and Kosovo”, Skurbaty, Beyond a One-Dimensional State: An Emerging Right to Autonomy?, s. 379-399.


DİĞER KAYNAKLAR

-MRGI Çalışma Raporları
- Çerçeve Sözleşme Komite Raporları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12727
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC4 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC5 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC6 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
OC7 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2