DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Satım Hukuku LW 439 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ekin HACİBEKİROĞLU ÖMEROĞLU
Dersin Amacı: 1. Uluslararası satım hukukunun temel kavramlarını öğrenmek
2. Uluslararası satım hukuku terminolojisine aşinalık
3. 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (“CISG”) uygulama alanını kavramak
Dersin İçeriği: CISG kapsamında, uluslararası satım hukuku hakkında yeknesaklaştırma ve birleştirme bakış açısıyla kapsamlı bir giriş ve temel oluşturmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası satım hukukuna ilişkin temel bilgilere sahip olmak
  • 2- CISG’in uygulama alanını öğrenmek
  • 3- CISG kapsamında alıcı ve satıcının yükümlülüklerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Uluslararası Satım Hukukuna Giriş Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 1
2 CISG’in Uygulama Alanı Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
3 CISG’in Yorumu ve Boşlukların Doldurulması Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
4 CISG Kapsamında Satım Sözleşmesinin Tanımı Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
5 CISG Kapsamında Mal Tanımı Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 1
6 CISG Kapsamında Satım Sözleşmesinin Kurulması Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
7 CISG Kapsamında Alıcının Yükümlülükleri Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 3
8 CISG Kapsamında Satıcının Yükümlülükleri Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 3
9 CISG Kapsamında Malların Sözleşmeye Uygunluğu Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
10 CISG Kapsamında Üçüncü Kişilerin Hak ve Talepleri Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
11 CISG Kapsamında Satım Sözleşmesi’nin Esaslı İhlali Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2
12 CISG Kapsamında Satım Sözleşmesinin İhlali Halinde Tarafların Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 3
13 CISG Kapsamında Hasarın İntikali Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 3
14 CISG Kapsamında Tazminat Kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir. 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Atamer, Yeşim, Milletlerarası Satım Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 2008.
M.G Bridge, The Sale of Goods, 3. Ed., Oxford University Press, 2014
Ingeborg Schwenzer, International Sales Law, Hart Publishing, 2012.
Ingeborg Schwenzer/Pascal Hachem/Christopher Kee, Global Sales and Contract Law, Oxford University Press, 2012.
Peter Schlechtriem, UN Law on International Sales: the UN Convention on the International Sale of Goods, Springer, 2009.
John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Kluwer Law International, 2009.


DİĞER KAYNAKLAR

Larry A. DiMatteo, International Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, Cambridge University Press, 2005.
Eldon H. Reiley, International Sales Contracts: The UN Convention and Related Transnational Law, Carolina Academic Press, 2008.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı188
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
OC2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3
OC3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2