DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Vergi Hukuku LW 458 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Vergi Hukuku dersini almış olmak
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Alara Efsun YAZICIOĞLU
Dersin Amacı: Öğrencilerin
1. Uluslararası vergi hukukunun temel işleyişi,
2. Uluslararası vergi hukuku alanında çok uluslu şirketlerin ve yüksek gelir düzeyine sahip şahısların en sık karşılaştıkları problemler,
3. Uluslarası vergi hukukunda yükselen trendler (e-ticaret ve paylaşım ekonomisi gibi), ve
4. Uluslararası vergi hukukunun varolan ve/veya yakın gelecekte varolması kuvvetle muhtemel olan temel sorunları
hakkında bilgi sahibi olmaları.
Dersin İçeriği: Uluslararası vergi hukuku, farklı OECD üye ülkeleri tarafından veriliş mahkeme kararlarının incelenmesi, farklı OECD üye ülkelerinin uluslararası vergi politikalarının incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası vergi hukukunun genel esaslarını ve temelini kavramak
  • 2- Çok uluslu şirketlerin ve yüksek gelir düzeyine sahip şahısların uluslararası vergi hukuku alanında karşılaştıkları problemleri anlamak ve çözüm sunabilmek için gerekli temel araçlara sahip olmak
  • 3- Vergi planlamasının temelini kavramak ve uygulayabilmek.
  • 4- Uluslararası vergi hukuku alanında araştırma yapabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, zorunlu olmayan araştırma ödevi, sınav.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası vergi hukukunun genel esasları Tavsiye edilen okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 1).
2 Vergi alanındaki uluslararası anlaşmalara genel bakış, Uluslararası çifte vergilendirme, Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili genel bilgi, Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumlanması, Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamı Tavsiye edilen okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapters 2, 3, 4, 5, 7). Engelen Frank, Interpretation of Tax Treaties under International Law, p. 425-520.
3 Çifte vergilendirmeyi önleme yöntemleri ‘Mukim’ kavramı Zorunlu okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 6); Tavsiye edilen okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 8).
4 ‘İşyeri’ kavramı Zorunlu okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 9). Tavsiye edilen okuma: Sasseville Jacques/Skaar Arvid A., Is there a permanent establishment? General Report in IFA Cahiers 2009, Volume 94A, p. 17ff; OECD Model Yorumu, 5. madde.
5 Gelirin vergilendirilmesi ile ilgili kurallara genel bakış Ticari kazançların vergilendirilmesi Zorunlu okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 10). Tavsiye edilen okuma: OECD Model Yorumu, 7. madde.
6 ‘E-ticaret’ ve ‘paylaşım ekonomisi’nden doğan ticari kazançların vergilendirilmesi Tavsiye edilen okuma: Hongler Peter/Pistone Pasquale, Blueprints for a new PE nexus to tax business income in the era of digital economy, IBDF Working Paper, 2015; Bal Aleksandra, The Sky’s the Limit – Cloud-Based Services in an International
7 Arasınav
8 Transfer fiyatlandırması Zorunlu okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 11). Tavsiye edilen okuma: OECD Model Yorumu, 9. madde.
9 Transfer fiyatlandırması Temettü, faiz, gayrimaddi hak bedelleri ve teknik hizmet ücretlerinin vergilendirilmesi Tavsiye edilen okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapters 12, 13, 14); OECD Model Yorumu, Madde, 10., 11. ve 12. maddeler.
10 Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi, Sermaye değer artış kazançlarının vergilendirilmesi, Kişisel hizmetlerin vergilendirilmesi, Diğer gelir dağıtımı kuralları Zorunlu okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapters 15, 16, 17); Tavsiye edilen okuma: Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007 (Chapter 18).
11 Sporcu ve sanatçıların vergilendirilmesi Uluslararası spor müsabakalarının vergilendirilmesi Tavsiye edilen okuma: Sandler Daniel, Artistes and Sportsmen (Article 17 of the OECD Model Convention) in Lang et al. (eds), Source versus Residence: Problems Arising from the Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives, London, 2008, p. 215ff; Yazıcıoğlu Alara Efsun, Draft Guide On the Taxation of Professional Sports Clubs and Players issued, A very promising starting
12 Bilgi değişimi, Ayrım yapılması yasağı, Tahkim ve karşılıklı anlaşma usulü Tavsiye edilen okuma: Ders notları; OECD Model Yorumu, 24., 25. ve 26. maddeler.
13 ‘Treaty shopping’, Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanılması Tavsiye edilen okuma: Ders notları.
14 Vergi planlaması: en sık kullanılan yapılar Yok.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Holmes Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007.
OECD Model Yorumu.


DİĞER KAYNAKLAR

Işık Hüseyin, Uluslararası Vergilendirme, 2014, XII Levha.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
OC4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2