DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İleri Kamu Maliyesi EC 603 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Ekonomi Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Osman ZAİM
Dersin Amacı: 1. Öğrencilere Refah İktisadı ilgili kavramlar, ilkeler ve uygulamaları tanıtmak 2. Öğrencilerin piyasa başarısızlıklarının (aksaklığı)hangi koşullarda gerçekleştiğini göstermek ve bu durumlarda devlet müdahalesi ile kaynakların nasıl Pareto etkin bir şekilde sunumu ve dağılımının gerçekleştirebileceğinin gösterilmesi. 3. Öğrencilere piyasa aksaklıkları halinde devletin hangi araçlarla müdahale edebileceğinin öğretilmesi 4. Problem çözme yeteneğini geliştirmek 5. İktisadi meselelerle ilgili analitik ve sorgulayıcı düşünceyi geliştirmek
Dersin İçeriği: 1. Kamu ekonomisi ve kamu sektörü. 2. Kamu sektörüne teorik yaklaşım. 3. Ekonomik denge ve ekonomik etkinlik 4. Etkinlikten sapmalar: Kamu malları; Dışsallıklar; Eksik Rekabetçi Piyasalar; Asimetrik Bilgi. 5.Dolaylı vergiler: Malların vergilendirilmesi 6. Doğrudan vergiler: Gelir vergisi 7. Vergi kaçırmanın ekonomisi 8. Mali federalism 9. Vergilerin işgücü arzına etkileri 10. Vergileri tüketim ve tasarruf kararlarına etkileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Understand theorems of welfare economics and market failures
  • 2- Piyasa aksaklıkları söz konusu olduğunda kamu sektörünün nasıl Pareto etkin bir şekilde kaynak sunum ve dağılımını gerçekleştirebileceğinin öğrenilmesi
  • 3- Demokratik toplumlarda karar alma süreçleri; Seçim mekanizmaları ve toplumsal karar
  • 4- Malların nasıl etkin ve adil bir şekilde vergilendirilebileceğinin öğrenilmesi
  • 5- Gelirlerin nasıl etkin ve adil bir şekilde vergilendirilebileceğinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler ve okumalar birbirini tamamlamaktadır. Dersler okumaların ana çerçevesini sağlar ve temel ve en önemli konuları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin dersler ilerledikçe zorunlu okumaları bitirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin derse gelmeden önce okumaları okuyarak sınıftaki tartışmalara katılmak için hazır olmaları beklenmektedir. Öğrenciler şüphelerini gidermek ve okumaları tartışmak için ofis saatlerini de kullanmalıdırlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Refah İktisadına Giriş ve Piyasa Aksaklıkları
2 Kamu Ekonomisine Giriş ve Kamu Sektörü
3 Kamu Malları Teorisi
4 Kulüp Malları ve Yerel Kamu Malları
5 Dışsallıklar
6 Devlet ve Çevre Kirliliği ile Mücadele Araçları
7 Sosyal seçim Teorisi- Arrow'un İmkansızlık teoremi ve Seçim Mekanizmaları
8 Malların Etkin ve Adil Vergilendirilmesi
9 Gelirin Etkin ve Adil Vergilendirilmesi
10 Vergi Kaçırma-Ekonomik Yaklaşım
11 Vergiler ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi- İşgücü Arzı
12 Vergiler ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi- Tüketim ve Tassaruflar
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Lectures on Public Economics
By
Atkinson & Stiglitz
Mc Graw Hill


DİĞER KAYNAKLAR

Çeşitli kaynaklardan makaleler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11515
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar110.510.5
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4                
OC5