DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal İnovasyon İçin Tasarım DES 513 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dersin Amacı: Dersin amacı akademik pratik, pazar gerçekleri ve mevcut kaynakları ilişkilendirerek, karşılanmamış toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve inovatif çözümlerin geliştirilmesi için gerekli araçların öğrencilere tanıtılmasıdır.
Ders, hem literatür hem de gerçek vakalar üzerinden sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve tasarım arasındaki ilişkiyi inceler ve öğrencilerin teori ve pratik arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlamasını hedefler.
Dersin bir diğer amacı ise öğrencilerin sosyal inovasyon için tasarım alanında akademik yazın ve/veya somut ya da soyut çıktılar üreterek önerilerini sunabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Ders, anlatım, tartışma, sunum, arazi çalışması ve uygulama şeklinde kurgulanmış ve bu kurgunun, eleştirel ve disiplinlerarası okumalarla desteklenmesi sağlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1. Anlatımlar (görsel araçlar desteğiyle) 2. Seminerler (öğrencilerin haftalık okumalar üzerinden tartışmalara katılımıyla) 3. Arazi Çalışması 4. Öğrenci sunumları


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Ders okumaları seçkisi >

  1. Bull, M. (2007), Balance: the development of a social enterprise business performance analysis tool, Social Enterprise Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 49-66.
  2. Burns, S., Graham, K. and MacKeith. J. (2006) ‘Outcome Star’ http://www.homelessoutcomes.org.uk/resources/1/OutcomesStar/OutcomesStar.pdf
  3. Christiansen, J. and Bunt, L. (2012) Innovation in policy: allowing for creativity, social complexity and uncertainty in public governance. London: NESTA http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/innovation_in_policy
  4. Denny, S. and Seddon, F. (2013) Social Enterprise: Accountability and Evaluation around the World Routledge
  5. Hawtin, M. and Percy-Smith, J. (2007) Community Profiling: a practical guide. Maidenhead: Open University Press: McGraw-Hill Education
  6. McLoughlin, J., Kaminski, J., Sodagar, B., Khan, S., Harris, R., Arnaudo, G., & Mc Brearty, S. (2009). A strategic approach to social impact measurement of social enterprises: The SIMPLE methodology, Social Enterprise Journal, Vol. 2 No. 2, pp. 154-178
  7. Millar, Ross and Hall, Kelly (2012) Social Return on Investment (SROI) and performance measurement. Public Management Review. pp. 1-19. ISSN 1471-9037
  8. Mulgan, G., Tucker, S., Ali R., and Sanders, B. (2007) ‘Social innovation what it is, why it matters and how it can be accelerated’ http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/skoll/research/Documents/Social Innovation.pdf
  9. Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010) The Open Book of Social Innovation. London: The Young Foundation and NESTA http://www.nesta.org.uk/library/documents/Social_Innovator_020310.pdf
  10. New Economics Foundation (2008), ‘Prove and Improve’, available at: www.proveandimprove.org
  11. Parker, S. and Heapy, J. (2006) The Journey to the Interface How public service design can connect users to reform
  12. PATTON, Rob, Managing and Measuring Social Enterprises, Sage Publications, London, 2001
  13. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (2013) Breaking the Binary: Policy Guide to Scaling Social Innovation http://www.weforum.org/pdf/schwabfound/PolicyGuide_to_ScalingSocial Innovation.pdf
  14. Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation (2010) Study on Social Innovation http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-Advisors-March-2010.pdf
  15. The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in Europe (TEPSIE) http://www.tepsie.eu/


  DİĞER KAYNAKLAR

  N/A


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #