DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal İnovasyon İçin Tasarım DES 513 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dersin Amacı: Dersin amacı akademik pratik, pazar gerçekleri ve mevcut kaynakları ilişkilendirerek, karşılanmamış toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yeni ve inovatif çözümlerin geliştirilmesi için gerekli araçların öğrencilere tanıtılmasıdır.
Ders, hem literatür hem de gerçek vakalar üzerinden sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve tasarım arasındaki ilişkiyi inceler ve öğrencilerin teori ve pratik arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlamasını hedefler.
Dersin bir diğer amacı ise öğrencilerin sosyal inovasyon için tasarım alanında akademik yazın ve/veya somut ya da soyut çıktılar üreterek önerilerini sunabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Ders, anlatım, tartışma, sunum, arazi çalışması ve uygulama şeklinde kurgulanmış ve bu kurgunun, eleştirel ve disiplinlerarası okumalarla desteklenmesi sağlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- • Sosyal inovasyon süreci hakkında eleştirel bir görüş üretebilmek
  • 2- Sosyal bir girişimin oluşmasında gerekli kaynakları, sermayeyi ve yeteneği saptayabilmek
  • 3- • Sosyal inovasyon sürecini, gerekli araçları ve metodları nasıl kullanılacağını deneyimlemek
  • 4- • Ağlar, ortaklıklar, birlikte üretim ve tasarımın sosyal inovasyon sürecindeki yerini kavramak
  • 5- • Sosyal inovasyon için güncel trendleri, pazarı, politikaları ve analiz edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1. Anlatımlar (görsel araçlar desteğiyle) 2. Seminerler (öğrencilerin haftalık okumalar üzerinden tartışmalara katılımıyla) 3. Arazi Çalışması 4. Öğrenci sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sosyal Tasarıma Giriş ve Problem Hakkında Tartışma
2 Sosyal Aktör Olarak Tasarımcı: Etnografiden Antropolojiye
3 Sosyal Problemlerin Doğası: Sosyal Sistemler için Tasarım
4 Problem Alanının ve Sınırlarının Keşfi
5 Sosyal Tasarım ve Etik
6 Sürdürülebilir kalkınma. Tasarımın ekonomik değeri
7 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
8 Projeler Üzerine Tartışma
9 Tasarım Müdahalesi ve kaldıraç noktaları
10 Sosyal Tasarımdan Sosyal İnovasyona
11 Eleştirel Tasarım
12 Sosyal Değişim ve Geçiş Teorisi
13 Tasarım Aktivizmi
14 Projeler Üzerine Tartışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları seçkisi >

1. Bull, M. (2007), Balance: the development of a social enterprise business performance analysis tool, Social Enterprise Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 49-66.
2. Burns, S., Graham, K. and MacKeith. J. (2006) ‘Outcome Star’ http://www.homelessoutcomes.org.uk/resources/1/OutcomesStar/OutcomesStar.pdf
3. Christiansen, J. and Bunt, L. (2012) Innovation in policy: allowing for creativity, social complexity and uncertainty in public governance. London: NESTA http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/innovation_in_policy
4. Denny, S. and Seddon, F. (2013) Social Enterprise: Accountability and Evaluation around the World Routledge
5. Hawtin, M. and Percy-Smith, J. (2007) Community Profiling: a practical guide. Maidenhead: Open University Press: McGraw-Hill Education
6. McLoughlin, J., Kaminski, J., Sodagar, B., Khan, S., Harris, R., Arnaudo, G., & Mc Brearty, S. (2009). A strategic approach to social impact measurement of social enterprises: The SIMPLE methodology, Social Enterprise Journal, Vol. 2 No. 2, pp. 154-178
7. Millar, Ross and Hall, Kelly (2012) Social Return on Investment (SROI) and performance measurement. Public Management Review. pp. 1-19. ISSN 1471-9037
8. Mulgan, G., Tucker, S., Ali R., and Sanders, B. (2007) ‘Social innovation what it is, why it matters and how it can be accelerated’ http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/skoll/research/Documents/Social Innovation.pdf
9. Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2010) The Open Book of Social Innovation. London: The Young Foundation and NESTA http://www.nesta.org.uk/library/documents/Social_Innovator_020310.pdf
10. New Economics Foundation (2008), ‘Prove and Improve’, available at: www.proveandimprove.org
11. Parker, S. and Heapy, J. (2006) The Journey to the Interface How public service design can connect users to reform
12. PATTON, Rob, Managing and Measuring Social Enterprises, Sage Publications, London, 2001
13. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (2013) Breaking the Binary: Policy Guide to Scaling Social Innovation http://www.weforum.org/pdf/schwabfound/PolicyGuide_to_ScalingSocial Innovation.pdf
14. Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation (2010) Study on Social Innovation http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-Advisors-March-2010.pdf
15. The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in Europe (TEPSIE) http://www.tepsie.eu/


DİĞER KAYNAKLAR

N/A


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması 1 10
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 3 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 29 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması144
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık3824
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14848
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1       1          
OC2     2            
OC3               3  
OC4             2    
OC5             3