DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım, Sanat ve Kentsel Mekan DES 510 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Dünya’da ve Türkiye’de sanat, tasarım ve kentsel mekân üzerine disiplinlerüstü yaklaşımlar, Türkiye’de ve dünyada ekolojik, politik, ekonomik ve teknolojik bağlamları, tasarım ve görsel, işitsel ve dijital üretimde mekânın zengin dünyasında mekânın kavramsallaştırılması.
Dersin İçeriği: Bu ders, güncel sanat ve tasarım, mekân ve özellikle kentsel mekânla ilişkili görsel kültür, tasarım düşüncesi ve kültür üzerine okumalar eşliğinde, eleştirel, teorik ve tarihi bakış açılarıyla birlikte ele alır. Modernliğin kültürel deneyimi ondokuzuncu yüzyıldan günümüze görsel ve fiziksel mekân deneyimi ile içiçe geçmiş; kent, sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet ayrışmalarını etkileyen ekonomik ve sosyal hareketlenmelerin, çatışmalı kamusal ve özel alanların yeri olmuştur. Bu ders modernleşme ve küreselleşme ile karmaşık bir biçimde etkileşen kentsel dünyayı, güncel sanat ve tasarımın heterojen alanı üzerinden, kültürel, coğrafi ve uluslaraşırı perspektiflerle brilikte ele alır. Mekânın hayal edilmesi ve kavramsallaştırılmasını, yaratıcı üretimin farklı alanlarından örneklerle sunar, sanatsal üretimin sunduğu yeni bakış açılarını inceler. Güncel sanat ve tasarım dünyasının sergileme, müze ve bienaller gibi kurumlarına da değinerek; güncel sanat alanına dair bilginin olduğu kadar, mekân, görsel kültür ve tasarım hakkındaki söylemlerin disiplinlerüstü yapısına yönelik anlayışın da genişlemesini hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Güncel sanat ve güncel tasarım konusundaki gelişmelerle ilgili bilginin artması, kavramları, konuları ve üslupları ile tanışıklığın artması. 2. Kentsel mekâna ilişkin eleştirrel söylemlerin güncel sanat ve tasarım üretimi üzerinden değerlendirilmesine yönelik bakış açılarının geliştirilmesi. 3. Mekân ve görsel kültür üzerine geliştirilmiş eleştirel söylemlere yönelik anlayışın gelişmesi 4. Yaratıcı üretimin farklı alanları arasındaki ilişkileri kurma yönündeki becerinin gelişmesiiş.
  • 2- Kentsel mekâna ilişkin eleştirrel söylemlerin güncel sanat ve tasarım üretimi üzerinden değerlendirilmesine yönelik bakış açılarının geliştirilmesi.
  • 3- Mekân ve görsel kültür üzerine geliştirilmiş eleştirel söylemlere yönelik anlayışın gelişmesi
  • 4- Yaratıcı üretimin farklı alanları arasındaki ilişkileri kurma yönündeki becerinin gelişmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - metinsel ve görsel analiz - sınıf-içi tartışma - yazılı alıştırmalar - iki sergi ve bir arşiv gezisi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: ‘Modern’ ve ‘Güncel’
2 Modernleşme ve Kent Okumalar ve görsel araştırma, kısa ödev
3 Modern Sanat ve Tasarım Düşüncesi Okumalar ve görsel araştırma
4 Mekân ve mekânın arkeolojisi teorileri Okumalar ve görsel araştırma, kısa ödev
5 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kent Okumalar ve görsel araştırma
6 Savaş-sonrası Sanat ve Tasarımın Kavramları Okumalar ve görsel araştırma
7 Ara Sunumlar
8 Güncel Nedir? Okumalar ve görsel araştırma
9 Güncel Sanat ve Tasarımın Kurumları: Müzeler, Bienaller, Yayınlar Okumalar ve görsel araştırma
10 Tasarım, Sanat ve Mekân: Tasarım Düşüncesi Okumalar ve görsel araştırma, kısa ödev
11 Tasarım, Sanat ve Mekân: Estetik, Politika ve Kentsel Mekân Okumalar ve görsel araştırma
12 Tasarım, Sanat ve Mekân: Ekoloji ile ilgili Konular Okumalar ve görsel araştırma, kısa ödev
13 Tasarım, Sanat ve Mekân: Mekânsal Biopolitika ve Antroposen Okumalar ve görsel araştırma
14 ‘Güncel-sonrası’: geleceğe yönelik tartışmalar Okumalar ve görsel araştırma, kısa ödev


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders koodinatörü tarafından hazırlanacak bir makale kitabı


DİĞER KAYNAKLAR

Sergiler, görsel dijital kaynaklar, kurum arşivleri, dijital arşivler, süreli güncel yayınlar


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 10
Sunum/Jüri 2 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 45
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması236
Proje000
Ödev326
Sunum/Jüriye Hazırlık3515
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık11010
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):178


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3           2    
OC2   3         2    
OC3 3     2          
OC4   3             2