DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Stratejik Düşüncenin Gelişimi IR 614 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Serhat GÜVENÇ
Dersin Amacı: Bu ders, stratejik düşüncenin devlet, toplum ve teknolojideki değişimlere koşut olarak evrimini ele almaktadır. Clausewitz?in ?Savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır? önermesinden hareketle, siyasetin stratejinin biçimlenmesindeki başatlığı incelenmekte ve vurgulanmaktadır. Derste öğrencilere kara, deniz ve hava stratejileri ile nükleer stratejiye aşinalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Dersin konuları ağırlıklı olarak stratejik çalışmaların temel unsuru devletlere yoğunlaşmaktaysa da, AGSP gibi ulusüstü ve uluslararası terörizm gibi devlet dışı aktörlerin Clausewitzci stratejik anlayışa yönelik sınamalar da ele alınacaktır. Farklı stratejik düşüncelerin uygulamaya konduğu örnekler de derinlemesine işlenecektir ki bunlar arasında Birinci Dünya Savaşı?nın siper muharebeleri, Soğuk Savaş nükleer stratejisi, Soğuk Savaş sonrasının İnsancıl Müdahaleleri ve nihayet 11 Eylül terör saldırıları bulunacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Stratejik araştırmaların uluslararası ilişkiler disiplini içinde konumlandırabilecek
  • 2- Değişik zaman dilimlerinde ortaya çıkmış stratejik yaklaşımlara aşinalık kazanacak
  • 3- Farklı yer ve zamanlarda yapılan stratejik tercihlerinin temel dinamiklerini çözümleyebilecek;
  • 4- Siyaset/siyasa ile strateji arasındaki bağı tanımlayabilecek
  • 5- Stratejik düşüncedeki süreklilik ve değişim unsurlarını tespit edebilecek;
  • 6- Örnek olay ve olgular üzerinden strateji kuram ve uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilecektir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Haftalık dersler halinde yapılacak olup her ders için haftalık okuma ödevleri verilecektir. Ders sırasında ve/veya ders dışında izlenmek üzere belgeseller ve sinema filmleri verilecektir. Dersler okumalara ve varsa filmlere dayalı tartışmalar biçiminde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin derslere etkin katılımı zorunludur. Öğretim üyesi tartışmalarda daha çok kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Devam zorunlu, ancak yeterli değildir. Öğrencilerin sınıftaki tartışmalara etkin katılımı beklenecektir. Ders içeriği ve okumalar İngilizce’dir. İngilizce dil yetkilniği şarttır. Öğrencilerin her ders öncesi o hafta için verilen okumaları yapmış olmaları beklenecektir. Öğrencilerin bilgisayar ve sosyal medya becerilerini bu derste zaman zaman kullanmaları gerekecektir. Konular işlenirken yeni medya araç ve malzemeleri geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılacaktır. Ders yükümlülükleri arasında bir kitap incelemesi, bir sunuş ve bir dönem sonu final ödevi bulunacaktır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Tanıtım: Stratejik Çalışmalar Hala Anlamlı mı? Baylis (2001); Gray (2007: 4-14).
2 Siyasi Savaşın Özü: Clausewitz Gray (2007: 15-30); Parret (1986: 186-213); Howard (2002)
3 Deniz Gücü: Mahan ve Corbett Gray (2007: 51-73); Parret (1986: 444-77); Karsten (1971)
4 Hava Gücü: Douhet, Seversky Parret (1986: 624-47); Cohen (1997); Westenhoff (1997).
5 Atom Bombası ve Nükleer Strateji Parret (1986: 775-783); Heuser (2000); Kaplan (2001).
6 11 Eylül Sonrası Strateji Gray (2007: 235-44); Pape (2003); Cook (2007)
7 Strateji Uygulamaları: Topyekün Savaşlar Çağı Gray (2007: 85-97); Parret (1986: 510-26); Murray (1996).
8 Siyaset, İdeoloji ve Strateji: Sovyetler Birliği Örneği Kokoshin (11-61); Rice (1987).
9 Belirsizlik Dünyasında Strateji Callum (2001); Clare (2000).
10 Batının Farklılaşan Stratejik Tercihleri Kagan (2002); Heiseburg (2000).
11 Öğrenci Sunuşları I
12 Öğrenci Sunuşları II
13 Siyasi Savaşın Sonu (mu?) Vinci (2008); Naiden (2014)
14 Siyasi Savaşın Sonu (mu?) Gautam (2013); Basevich (2012)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Gray, C.S. (2007), War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History, London: Routledge.

Parret, P. (ed.) (1986), Makers of Modern Strategy from Machiavelli to Nuclear Age, Princeton: Princeton University.


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama 14 -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 1 25
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 31 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama1400
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14342
Sunum/Jüriye Hazırlık11515
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı132.532.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3                      
OC4                      
OC5                      
OC6