DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Politik-Ekonomi IR 542 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: emrah.karaoguz
Dersin Amacı: Bu ders, Uluslararası Politik-Ekonomi (UPE) alanındaki temel tema ve tartışmaları devlet, piyasa, yerel aktörler, ve küresel aktörler arasındaki komplike etkileşimlere farklı analiz düzeylerinde odaklanarak kapsamaktadır. Dersin amaçları UPE’nin önemini anlatmak ve göstermek, öğrencileri UPE çalışmalarında yararlanılan ilgili teorik ve analitik yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek, alandaki ana tartışmaları incelemek –teorik ve ampirik, ve öğrencileri onların kendi araştırma sorularını sormaları konusunda (UPE alanında) cesaretlendirmektir.
Dersin İçeriği: Bu ders, Uluslararası Politik-Ekonomi (UPE)’nin anlaşılmasında ve çalışılmasında gerekli olan teorik zemini sunmaktadır. Her bir ders tematik olarak UPE alanındaki bir temel konuya odaklanmaktadır: Uluslararası üretim ve ticaret yapıları, küresel finans sistemi, devlet-piyasa etkileşimi ve kalkınma, doğrudan yabancı yatırım, 2018 küresel ekonomik krizi, uluslararası yardım, yükselen güçler, ve günlük yaşama odaklanan politik ekonomi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası Politik-Ekonomi’nin yararını, önemini, ve disiplinlerarası yapısını açıklayabilir.
  • 2- Alandaki farklı yaklaşımlara gönderme yaparak UPE’yi tanımlayabilir, belirli bir bağlama oturtabilir, ve eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
  • 3- Ampirik bulgulara gönderme yaparak devlet-piyasa ilişkisi ve kalkınma konusundaki temel teorik tartışmaları açıklayabilir.
  • 4- Tarihsel bir zemin sunarak uluslararası sistemin yapı taşlarını (ticaret, finans, yönetim, vb.) açıklayabilir.
  • 5- UPE alanındaki bir konu ile ilgili alakalı ve güncel araştırma soruları sorabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerden derslere gelmeden önce zorunlu okumaları yapmaları beklenmektedir. Oturumlar öğrenci-odaklı olacaktır –eğitmen bir yol haritası ve arka plan sunacaktır fakat öğrencilerden katkı sunmaları ve zihin açıcı fikirler ve sorular sunmaları beklenecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası Politik-Ekonomi (UPE)’ye giriş Zorunlu okuma: 1. Blyth (2009).
2 UPE alanındaki temel yaklaşımlar Zorunlu okuma: 1. Balaam and Dillman (2016, Chapters 1, 2, 3, and 4).
3 UPE alanındaki alternatif yaklaşımlar Zorunlu okumalar: 1. Balaam and Dillman (2016) (Chapter 5), 2. Abdelal (2009). Önerilen okuma: 1. Wang and Blyth (2013).
4 Üretim ve Ticaret Yapısı Zorunlu okumalar: 1. Stiglitz and Carlston (2006) (Chapter 1 and 2), 2. Rodrik (2012) (Chapter 4). Önerilen okumalar: 1. Balaam and Dillman (2016, Chapter 6), 2. Mansfield and Busch (1995).
5 Küresel Finans Sistemi Zorunlu okumalar: 1. Bernhard and Leblang (1999), 2. Broz (2002). Önerilen okuma: 1. Balaam and Dillman (2016, Chapter 7).
6 Devlet-piyasa-kalkınma: Ana-akım Zorunlu okumalar: 1. Krugman (1994), 2. World Bank (1993). Önerilen okuma: 1. Young (1995).
7 Devlet-piyasa-kalkınma: ‘Asya Kaplanları’ Zorunlu okumalar: 1. Evans (1995) (Chapter 1), 2. Öniş (1991). Önerilen okumalar: 1. Chibber (2014), 2. Amsden (1989, Chapter 1), 3. Raquiza (2012) (Chapter 1), 4. Chibber (2002).
8 Devlet-piyasa-kalkınma: Güncel yaklaşımlar Zorunlu okumalar: 1. Williams (2014), 2. Evans (2014). Önerilen okumalar: 1. Edhigeji (2010) (Any chapter), 2. Hundt and Uttam (2017) (Any chapter), 3. Routley (2014).
9 Çokuluslular, ulusötesi şirketler, ve doğrudan yabancı yatırım Zorunlu okumalar: 1. Drope et al. (2014), 2. Büthe and Milner (2014). Önerilen okumalar: 1. Ellingsen and Warneryd (1999), 2. Zhang (2005), 3. UNCTAD (2004).
10 2008 Küresel Ekonomik Krizi: Farklı yorumlar Zorunlu okumalar: 1. World Bank (2012, overview), Stiglitz (2009), 3. Kotz (2009). Önerilen okumalar: 1. Naudé (2010), 2. Harvey (2010) (Chapter 1).
11 Uluslararası yardım Zorunlu okumalar: 1. Easterly (2009). Önerilen okumalar: 1. Kalyvitis et al. (2012), 2. Alesina and Dollar (2000).
12 Yükselen güçler Zorunlu okumalar: 1. Öniş and Kutlay (2013), 2. Kahler (2013). Önerilen okuma: 1. Gray and Murphy (2013).
13 ‘Gün’e odaklanan politik-ekonomi Zorunlu okumalar: 1. Hobson and Seabrooke (2009). Önerilen okuma: 1. Elias and Roberts (2016).
14 Güncel problemler Zorunlu okumalar: 1. Cottle (2011). Önerilen okuma: 1. Karolewski and Benedikter (2017).


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Abdelal, Rawi. 2009. “Constructivism as an Approach to International Political Economy.” In Handbook of International Political Economy, edited by Mark Blyth, 57–71. London: Routledge.
Alesina, Alberto, and David Dollar. 2000. “Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?” Journal of Economic Growth 5 (1): 33–63.
Balaam, David N., and Bradford Dillman. 2016. Introduction to International Political Economy. 6 edition. Boston: Routledge.
Bernhard, William, and David Leblang. 1999. “Democratic Institutions and Exchange-Rate Commitments.” International Organization 53 (1): 71–97.
Blyth, Mark. 2009. “Introduction: IPE as a Global Conversation.” In Handbook of International Political Economy, edited by Mark Blyth, 1–20. London: Routledge.
Broz, J. Lawrence. 2002. “Political System Transparency and Monetary Commitment Regimes.” International Organization 56 (4): 861–87. https://doi.org/10.1162/002081802760403801.
Büthe, Tim, and Helen V. Milner. 2014. “Foreign Direct Investment and Institutional Diversity in Trade Agreements: Credibility, Commitment, and Economic Flows in the Developing World, 1971–2007.” World Politics 66 (1): 88–122. https://doi.org/10.1017/S0043887113000336.
Chibber, Vivek. 2002. “Bureaucratic Rationality and the Developmental State.” American Journal of Sociology 107 (4): 951–89.
———. 2014. “The Developmental State in Retrospect and Prospect: Lessons from India and South Korea.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 1 edition, 30–54. New York: Routledge.
Cottle, Simon. 2011. “Taking Global Crises in the News Seriously: Notes from the Dark Side of Globalization.” Global Media and Communication 7 (2): 77–95. https://doi.org/10.1177/1742766511410217.
Drope, Jeffrey, Jenina Joy Chavez, Raphael Lencucha, and Benn McGrady. 2014. “The Political Economy of Foreign Direct investment—Evidence from the Philippines.” Policy and Society 33 (1): 39–52. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2014.03.002.
Easterly, William. 2009. “Can the West Save Africa?” Journal of Economic Literature 47 (2): 373–447.
Edigheji, Omano, ed. 2010. Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: Potentials and Challenges. Cape Town, South Africa: HSRC Publishing.
Elias, Juanita, and Adrienne Roberts. 2016. “Feminist Global Political Economies of the Everyday: From Bananas to Bingo.” Globalizations 13 (6): 787–800. https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1155797.
Ellingsen, Tore, and Karl Wärneryd. 1999. “Foreign Direct Investment and the Political Economy of Protection.” International Economic Review 40 (2): 357–79. https://doi.org/10.1111/1468-2354.00019.
Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy. Princeton, N.J: Princeton University Press.
———. 2014. “The Developmental State: Divergent Responses to Modern Economic Theory and the Twenty-First-Century Economy.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 220–40. New York: Routledge.
Gray, Kevin, and Craig N. Murphy. 2013. “Introduction: Rising Powers and the Future of Global Governance.” Third World Quarterly 34 (2): 183–93. https://doi.org/10.1080/01436597.2013.775778.
Harvey, David. 2010. The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism. 2 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press.
Hobson, John M., and Leonard Seabrooke. 2009. “Everyday International Political Economy.” In Handbook of International Political Economy, 290–306. London: Routledge.
Honglin zhang, Kevin. 2005. “Why Does so Much FDI from Hong Kong and Taiwan Go to Mainland China?” China Economic Review 16 (3): 293–307. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2005.02.004.
Hundt, David, and Jitendra Uttam. 2017. Varieties of Capitalism in Asia: Beyond the Developmental State. 1st ed. 2017 edition. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
Kahler, Miles. 2013. “Rising Powers and Global Governance: Negotiating Change in a Resilient Status Quo.” International Affairs 89 (3): 711–29. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12041.
Kalyvitis, Sarantis, and Irene Vlachaki. 2012. “When Does More Aid Imply Less Democracy? An Empirical Examination.” European Journal of Political Economy 28 (1): 132–46. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.06.010.
Karolewski, Ireneusz Pawel, and Roland Benedikter. 2017. “Europe’s Refugee and Migrant Crisis: Economic and Political Ambivalences.” Challenge 60 (3): 294–320. https://doi.org/10.1080/05775132.2017.1289776.
Kotz, David M. 2009. “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism.” Review of Radical Political Economics 41 (3): 305–17. https://doi.org/10.1177/0486613409335093.
Krugman, Paul. 1994. “The Myth of Asia’s Miracle.” Foreign Affairs 73 (6): 62–78.
Mansfield, Edward D., and Marc L. Busch. 1995. “The Political Economy of Nontariff Barriers: A Cross-National Analysis.” International Organization 49 (4): 723–49. https://doi.org/10.1017/S0020818300028496.
Naudé, Wim. 2010. “The Global Economic Crisis and Developing Countries: Effects, Responses and Options for Sustainable Recovery.” Poverty & Public Policy 2 (2): 211–35. https://doi.org/10.2202/1944-2858.1050.
Öniş, Ziya. 1991. “The Logic of the Developmental State.” Comparative Politics 24 (1): 109–26.
Öniş, Ziya, and Mustafa Kutlay. 2013. “Rising Powers in a Changing Global Order: The Political Economy of Turkey in the Age of Brics.” Third World Quarterly 34 (8): 1409–26. https://doi.org/10.1080/01436597.2013.831541.
Raquiza, Antoinette R. 2012. State Structure, Policy Formation, and Economic Development in Southeast Asia: The Political Economy of Thailand and the Philippines. 1 edition. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
Rodrik, Dani. 2012. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Reprint edition. New York, NY: W. W. Norton & Company.
Routley, Laura. 2014. “Developmental States in Africa? A Review of Ongoing Debates and Buzzwords.” Development Policy Review 32 (2): 159–77. https://doi.org/10.1111/dpr.12049.
Stiglitz, Joseph E. 2009. “The Anatomy of a Murder: Who Killed America’s Economy?” Critical Review 21 (2): 329–39.
Stiglitz, Joseph E., and Andrew Charlton. 2006. Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development. 1 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press.
Wang, Qingxin K., and Mark Blyth. 2013. “Constructivism and the Study of International Political Economy in China.” Review of International Political Economy 20 (6): 1276–99. https://doi.org/10.1080/09692290.2013.791336.
Williams, Michelle. 2014. “Rethinking the Developmental State in the 21st Century.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 1–29. New York: Routledge.
Young, Alwyn. 1995. “The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience.” The Quarterly Journal of Economics 110 (3): 641–80. https://doi.org/10.2307/2946695.


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama 13 10
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 60
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 14 -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 44 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama13113
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev21530
Sunum/Jüriye Hazırlık14.54.5
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14798
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2
OC2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1
OC3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1
OC4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1
OC5 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1