DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kolluğun Önleyici Faaliyetleri KH 516 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Önleyici faaliyet alanının tanımlanması
2. Önleyici faaliyetlerle insan haklarına gerçekleştirilen müdahaleler ile bu müdahalelerin sınırlarının belirlenmesi
3. Önleyici alanda toplanan verilerin adli amaçla kullanılmasına ilişkin uygulamaların incelenmesi
Dersin İçeriği: İstihbari ve önleyici alan kavramları ile bu kavramların birbirlerinden farkları, risk ve tehlike kavramları, istihbari veri toplama faaliyetinin insan haklarına müdahale niteliği, istihbari faaliyette amaçla bağlılık ilkesi, duvar teorisi ve veri paylaşımı, Türk hukukunda istihbari ve önleyici faaliyet kapsamında kolluğa tanınan yetkiler, karşılaştırmalı hukukta ön alan kavramı, istihbari ve önleyici yöntemlerle elde edilen verilerin ceza muhakemesinde kullanılması, ceza muhakemesinin istihbarileşmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Önleyici ve adli faaliyet alanlarına ilişkin kolluk yetkilerinin sınırlarını belirleyebilmek
  • 2- 2. Önleyici faaliyetleri insan haklarının sınırlandırılması rejimine hakim ilkeler çerçevesinde değerlendirebilmek
  • 3- 3. İstihbari ve önleyici yöntemlerle elde edilen verilerin kullanım alanlarını saptayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, dersin ve kaynakların tanıtılması
2 İstihbari ve önleyici faaliyet, risk ve tehlike kavramları
3 İstihbari veri toplama faaliyetinin insan haklarına müdahale niteliği
4 İstihbari faaliyette amaçla bağlılık ilkesi, duvar teorisi ve veri paylaşımı
5 Türk hukukunda istihbari ve önleyici faaliyet kapsamında kolluğa tanınan yetkiler
6 Karşılaştırmalı hukukta önalan kavramı
7 İstihbari ve önleyici yöntemlerle elde edilen verilerin ceza muhakemesinde kullanılması sorunu
8 Ceza muhakemesinin istihbarileşmesi
9 Ödev sunumları
10 Ödev sunumları
11 Ödev sunumları
12 Ödev sunumları
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Nurullah KUNTER, “Tehlike Tedbirleri Genel Teorisi ve Para Cezaları İçin İcrai ve İhtiyati Haciz”, İÜHFM, C: 34, S: 1-4 (1968), s. 17 vd.
- Ragıp Barış ERMAN, “Ceza Hukukunun Dönüşümü”, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan, YÜHFD, C:IX, S:2, İstanbul 2012, s. 445 vd.
- Feridun YENİSEY, Kolluk Hukuku, 2.bası, Beta, İstanbul 2015


DİĞER KAYNAKLAR

- Nurullah KUNTER, Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Kazancı, İstanbul 1986
- Öztekin TOSUN, Suç Muhakemesi Hukuku, Cilt I, Sulhi Garan, İstanbul 1976
- Nur CENTEL / Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, 14.b., Beta, İstanbul 2017
- Veli Özer ÖZBEK / Koray DOĞAN / Pınar BACAKSIZ / İlker TEPE, 9.b., Seçkin, Ankara 2017
- Veli Özer ÖZBEK, Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği, Yetkin, Ankara 2003
- Ömer URHAL, Kamu Güvenliği Açısından İstihbarat ve Örgütlü Suçlar, Adalet, Ankara 2008
- Serap KESKİN KİZİROĞLU, “İç Güvenlik Paketinin Yaşamımıza Getirdikleri ve Hukuksal Değerlendirme”, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 8 Mart 2015 Özel Bülteni, İstanbul Barosu, İstanbul 2015


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 40
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 3 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 4 40
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama155
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14545
Sunum/Jüriye Hazırlık11212
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık10220
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11444
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3