DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Endüstri Müh. Özel Konular: Sağlıkta YA Uygulamaları IE 595 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 8
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yoktur
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Esra AĞCA AKTUNÇ
Dersin Amacı: Bu ders yüksek lisans öğrencilerine seçilmiş endüstri mühendisliği konularını öğretmeyi amaçlar.

IE595 Operations Research and Management Science Applications in Healthcare Dersinin Amacı:
Bu dersin amacı günümüzün sağlık sistemi sorunları hakkında bilgi vermek ve bu alandaki zorlukları yenmek için kullanılan Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimleri (OR/MS) metodlarını sunmaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders içeriği tamamen dersin açıldığı döneme bağlı olarak belirlenir ve içerik dönem başında belirlenir.

IE595 Operations Research and Management Science Applications in Healthcare Dersinin İçeriği:
Bu dersin amacı, sağlık sistemlerinde güncel konulara genel bir bakış sağlamak ve bu alandaki zorlukların üstesinden gelmek için kullanılan Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi (OR/MS) yöntemlerini tanıtmaktır. Sınırlı kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde tahsisi için geliştirilen modeller, güncel literatür taramasıyla tartışılmaktadır. OR/MS uygulamaları ile ilgili güncel yayınlar gözden geçirilmektedir ve optimizasyon, olasılık, istatistik ve simülasyondan yararlanılan analitik yöntemler incelenmektedir. Kapsanan sorunlar arasında bağışlanan kan tedarik zinciri, organ tahsisi, hastane kapasite planlaması ve ambulans yönlendirmesi sayılabilir. Öğrenme süreci, okumalar, ödevler ve bir dönem projesi ile geliştirilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sağlık hizmetlerindeki mevcut ve gelecekteki zorlukları tanımlayabilme becerisi
  • 2- Sağlık sistemlerinde anahtar performans ölçümlerini açıklayabilme becerisi
  • 3- Sağlık hizmetlerinde mevcut OR/MS çalışmalarını inceleme ve yorumlama becerisi
  • 4- Sağlık sistemlerindeki problemler için OR/MS metodolojisine dayalı modeller geliştirme becerisi
  • 5- Sağlık sistemlerindeki sorunlar için uygun çözüm tekniklerini belirleme ve uygulama becerisi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Daha sonra belirlenecek


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Course Outline, Introduction, Probabilistic Risk Assessment Reading QMHM Ch.1 1
2 Forecasting in Healthcare Operations Reading QMHM Ch.2 4, 5
3 Decision Making in Healthcare Facilities Reading QMHM Ch.3 2, 4, 5
4 Forecasting in Healthcare Operations Reading QMHM Ch.4 & Ch.5 2, 4, 5
5 Reengineering Reading QMHM Ch.6 2, 4, 5
6 Staffing and Scheduling Reading QMHM Ch.7 & Ch.8 2, 3, 4, 5
7 Productivity Reading QMHM Ch.9 1, 2, 4, 5
8 Resource Allocation Reading QMHM Ch.10 2, 4, 5
9 Supply Chain and Inventory Management Reading QMHM Ch.11 2, 4, 5
10 Quality Control Reading QMHM Ch.12 2, 3, 4, 5
11 Project Management Reading QMHM Ch.13 2, 4, 5
12 Queueing Models and Capacity Planning Reading QMHM Ch.14 2, 3, 4, 5
13 Simulation Reading QMHM Ch.15 2, 3, 4, 5
14 Project Presentations, Review 1, 2, 3, 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

IE595 Operations Research and Management Science Applications in Healthcare Recommended Readings:
• Quantitative Methods in Healthcare Management (QMHM), Y. Ozcan, 2nd Edition, 2009.
• Operations Research and Health Care, A Handbook of Methods and Applications, M. L. Brandeau, F. Sainfort, W. P. Pierskalla (Eds), Kluwer’s International Series, 2004.
• Handbook of Healthcare Delivery Systems, Y. Yih (Ed.), CRC Press, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

Daha sonra belirlenecek


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 10
Final Sınavı 1 50
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje15050
Ödev32575
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):200


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2                    
OC3                    
OC4                    
OC5