DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri MBAD 534 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: İşletme
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Saadet ÇETİNKAYA
Dersin Amacı: Bu dersin ana amacı, müzakere etme, uzlaşma ve ortak karar alma konularında, öğrencilerin bilgi, farkındalık ve teknik becerilerini arttırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste, müzakere, karar alma, çatışma yönetme ve çözme süreçleri incelenecektir. Ortak karar alma ve yaratıcı problem çözme, sözlü-sözsüz iletişim, müzakere, çatışma yönetimi, uzlaşma, arabuluculuk konularında önemli kavramlar ve teknikler, uygulamalar eşliğinde anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Müzakere ve çatışma yönetimi süreçleriyle ilgili temel kavramların öğrenilmesi
  • 2- Müzakere strateji ve taktiklerinin öğrenilmesi
  • 3- Çatışma dinamiklerinin ve alternatif çatışma çözme yöntemlerinin öğrenilmesi
  • 4- Grup karar alma ve yaratıcı problem çözme tekniklerinin öğrenilmesi
  • 5- Etkili müzakere ve uzlaşmanın önündeki engellerin ve çözüm yollarının öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı, örnek olay analizleri, grup çalışmaları, sınıf içi egzersizler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Müzakereye giriş Thompson, Ch.1
2 Müzakere öncesi hazırlık Thompson, Ch.2
3 Dağıtımcı müzakere Thompson, Ch.3
4 Bütünleştirici müzakere Thompson, Ch.4
5 Rasyonel karar ve davranış Thompson, Appendix 1
6 Müzakere stili geliştirme Thompson, Ch.5
7 Güven oluşturma, ilişki kurma Thompson, Ch.6
8 Güç, cinsiyet, etik Thompson, Ch.7
9 Problem çözme ve yaratıcılık Thompson, Ch.8
10 Sözsüz iletişim Thompson, Ch.9
11 Koalisyonlar, takımlar, üçüncü taraf Thompson, Ch.9 ve Appendix 3
12 Kültürlerarası müzakere Thompson, Ch.10
13 Sosyal ikilemler Thompson, Ch.11
14 Bilgi teknolojileri ile müzakere ve karar alma Thompson, Ch.12


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Leigh Thompson, The Mind and Heart of the Negotiator, Pearson, 2015
Diğer kaynaklar derste duyurulacaktır.


DİĞER KAYNAKLAR

Diğer kaynaklar derste duyurulacaktır.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 4 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev41248
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı135.535.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1   2           1
OC2   2           2
OC3   2         3 2
OC4   3         3 1
OC5   2         3 2