DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Veri Analizi ve İşletme İstatistiği MBAD 502 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: işletme
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur AYVAZ ÇAVDAROĞLU
Dersin Amacı: Günümüzün iş dünyasında yöneticilerin çok büyük miktarda veri ile çalışması, bu veriyi nicel yöntemlerle analiz etmesi ve belirsizlik altında iyi karar verebilecek öngörüye erişmesi esastır. Bu dersin amacı öğrencileri nicel veri elde etme ve analiz etmede kullanılacak idari becerilerle donatmaktır. Bu ders yönetimsel bir perspektife göre dizayn edilmiş olup öğrencileri nesnel ve mantıksal idari karar verme sürecinde kullanılacak nicel yöntemlerle tanıştırma amacı gütmektedir.
Dersin İçeriği: ? Nitel ve nicel veri kavramları,
? tanımlayıcı istatistikler,
? olasılık ve olasılık dağılımları,
? örneklem ve örneklem dağılımları,
? hipotez testi,
? regresyon analizi,
? zaman serisi analizi,
? karar analizi,
? doğrusal ve doğrusal olmayan programlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Veri analizinde ve karar verme problemlerinin çözümünde en çok kullanılan nicel yöntemleri öğrenme
  • 2- Duruma en uygun olan metodu tespit etme ve farklı iş disiplinlerinden gelen farklı işletme vakalarına bu metodu uygulayabilme
  • 3- Öğretilen nicel metotları yazılımlar yardımıyla (ör: Microsoft Excel, SPSS) uygulayabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, vaka analizi, grup çalışmaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Veri Analizine Giriş
2 Veri toplama, Veriyi Tanımlama, Temel İstatistik
3 Olasılık Teoremi
4 Karar Verme Teorisi
5 Örneklem Dağılımları
6 Hipotez Testi
7 Hipotez Testi
8 ANOVA
9 Ara Sınav
10 Basit Lineer Regresyon
11 Çoklu Regresyon Analizi
12 Çoklu Regresyon Analizi
13 Proje Sunumları
14 Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

?Business Forecasting?, by J. Hanke and D. Wichern, eighth edition, 2005.


DİĞER KAYNAKLAR

?Quantitative Analysis for Management?, by B. Render, R. M. Stair and M. E. Hanna, Eleventh Edition, 2012,
?Practical Management Science? (Second Edition) by Winston and Albright, 2001.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 3 15
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama5315
Arazi Çalışması000
Proje15050
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12929
Final Sınavı151.551.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1              
OC2 1   2       2  
OC3   3         1