DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyaset Bilimi Kuramları PS 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı siyaset bilimi kuramlarını öğrencilere tarihsel bir yaklaşımla birincil kaynaklarından tanıtmaktır. Antikiteden, modern ve güncel felsefecilerin siyaset bilimi kuramları adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları ve demokrasi gibi temel değerlerle birlikte tartışılacaktır. Öğrenciler siyaset biliminin önemli teorileri ve kavramları ile birlikte disiplinin tarihsel gelişiminin bilgisiyle donatılacaktır.
Dersin İçeriği: Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Horkheimer, Rawls, Foucault
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siyaset bilimi kuramlarının adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi temel değerlere referansla anlaması, tanımlaması ve açıklamasıalanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 2- Siyasi süreçlerin işleyişini siyaset kuramlarına referansla anlaması, tanımlaması ve açıklamasıu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 3- Siyaset bilimi yazınına kapsamlı bir şekilde hakim olması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş 1
2 Metodoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
3 Plato İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
4 Aristotle İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
5 Thomas Aquinas İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
6 Machiavelli İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
7 Hobbes İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
8 Locke İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
9 Rousseau İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
10 Marx İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
11 Horkheimer İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
12 Rawls İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
13 Foucault İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
14 Final Exam 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Plato- Republic /
Aristotle- Politics /
Thomas Aquinas- Political Writings /
Machiavelli- Prince /
Hobbes- Leviathan /
Locke- Second Treatise of Government /
Rousseau –The Social Contract /
Marx –The Communist Manifesto /
Horkheimer- Critical Theory: Selected Essays /
Rawls- Justice as Fairness /
Foucault- Discipline and Punish /


DİĞER KAYNAKLAR

Ders Kitabı
Barry, N. P. (1995). An Introduction to Modern Political Theory. London: Macmillan. /

Miller, D. (2003). Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. /

Cohen, M., and Fermon, N. (Eds.) (1996). Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts Since Plato. Princeton: Princeton University Press. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık111
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı126.526.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 1 3 1 3 1 2 3
OC2 1 3 3 2 1 1 1 1
OC3 2 2 2 3 1 1 1 1