DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları PS 502 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu ders kamu yönetimi ve kamu politikası kuramlarını çağdaş uygulamalarıyla birlikte tanıtmaktır. Ders üç ana bölümde oluşmaktadır. İlk bölüm kamu yönetimi teorileri, yaklaşımları ve temel kavramlarını tanıtmaktadır. Öğrenciler kamu yönetimi teorilerinin tarihsel gelişimini de öğreneceklerdir. İkinci bölüm kamu politikası teorileri, araçları ve yaklaşımlarını tartışmaktadır. Bu tartışma öğrencilere kamu yönetiminin işleyişini özel siyasa bağlamlarında incelemek için analitik araçları sağlamaktadır. Dersin üçüncü bölümü öğrencilerin araştırma alanlarına göre değişen kamu yönetiminin çağdaş uygulamalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler kamu politikası uygulamalarını teorik araçlar ışığında analiz edecektir.
Dersin İçeriği: Kamu yönetimi teorileri ve temel kavramlar, kamu yönetiminin tarihsel gelişimi, günümüzde kamu yönetimi, kamu politikası analizi, siyasa süreci teorileri, kurumlar, aktörler, çıkarlar ve kamu politikası, gündem belirleme ve karar verme, siyasa tasarımı ve araçları, siyasa uygulaması ve öğrenme, çağdaş uygulamalar vaka incelemeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kamu yönetimi ve kamu politikası kavram, teori ve yaklaşımlarını anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 2- Kamu yönetiminin işleyişini ve kamu politikalarının yapımını anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 3- Kamu yönetimi yazınına dair kapsamlı bilgi sahibi olması,
  • 4- Kanıta dayalı ikna edici savları inşa edebilmek için gerekli veriyi toplama ve oluşturduğu savları sunabilme yeteneğini edinmesi ve kullanması beklenmektedir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş İlgili okumayı dersten önce yapmak 1
2 Kamu Yönetimi Nedir? İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
3 Kamu Yönetimi Teorileri ve Temel Kavramlar-1 İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
4 Kamu Yönetimi Teorileri ve Temel Kavramlar-2 İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
5 Kamu Yönetiminin Tarihsel Gelişimi İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
6 Günümüzde Kamu Yönetimi İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
7 Kamu Politikası Analizi İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
8 Siyasa Süreci Teorileri İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
9 Kurumlar, Aktörler, Çıkarlar ve Kamu Politikası İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
10 Gündem Belirleme ve Karar Verme İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
11 Siyasa Tasarımı ve Araçları İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
12 Siyasa Uygulaması ve Öğrenme İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
13 Çağdaş Uygulamalar: Vaka İncelemesi-1 2, 4
14 Çağdaş Uygulamalar: Vaka İncelemesi-2 2, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Kamu Yönetimi Teorisi
Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197-222. /
Gerth, H. H., and Mills, C. W. (Eds.) (1958). From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press. /
Shafritz, J. M., and Ott, J. S. (2008). Classics of Organization Theory. Fort Worth: Harcourt College Publishers. /
Simon, H. A. (1946). The Proverbs of Administration. Public Administration Review, 6(1), 53-67. /
Simon, H. A. (1997). Administrative Behavior. New York: The Free Press. /
Rosenbloom, D. H. (1983). Public Administrative Theory and the Separation of Powers. Public Administration Review, 43(3), 219-227. /
Farazmand, A. (2009). Bureaucracy and Administration. London: CRC Press. /
O’Leary, R., van Slyke, D. M., Kim, S. (Eds.) (2011). The Future of Public Administration Around the World: The Minnowbrook Perspective. Washington: Georgetown University Press. /
Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation. /
Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., and Licari, M. J. (2011). The Public Administration Theory Primer. Boulder: Westview Press. /
Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political Studies, XLIV, 652-667. /
Christensen, T., and Laegreid, P. (2007). Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms. Aldershot: Ashgate. /

Kamu Politikası Teorisi ve Analizi
Colebatch, H. K. (2006). What work makes policy? Policy Sciences, 39, 309-321. /
Simeon, R. (1976). Studying public policy. Canadian Journal of Political Science, IX(4), 548-580. /
Gormley, W. T. (2007). Public Policy Analysis: Ideas and Impacts. Annual Review of Political Science, 10, 297-313. /
Stone, D. (2012). Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: W. W. Norton & Company. /
Campbell, J. L. (1998). Institutional analysis and the role of ideas in political economy. Theory and Society, 27, 377-409. /
Birkland, T. A. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. London: Routledge. /
Pontusson, J. (1995). From Comparative Public Policy to Political Economy: Putting Political Institutions in their Place and Taking Interests Seriously. Comparative Political Studies, 28(1), 117-147. /
Bennett, C. J. (1991). What Is Policy Convergence and What Causes It? British Journal of Political Science, 21(2), 215-233. /
Bennett, C. J., and Howlett, M. (1992). The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change. Policy Sciences, 25, 275-294. /
Hall, P. A. (1993). Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296. /
Thatcher, M. (1998). The Development of Policy Network Analysis: From Modest Origins to Overarching Frameworks. Journal of Theoretical Politics, 10(4), 389-416. /
Stone, D. (2008). Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and Their Networks. The Policy Studies Journal, 36(1), 19-38. /


DİĞER KAYNAKLAR

Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. International Organization, 46(1), 1-35. /
Dobbin
, F., Simmons, B., and Garrett, G. (2007). The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? Annual Review of Sociology, 33, 449-472. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev15050
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11444
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı125.525.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 3 3 2 1 2 3
OC2 2 3 3 2 1 1 1 1
OC3 2 2 2 3 1 1 1 1
OC4 2 2 2 2 1 3 1 1