DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyaset Biliminde Güncel Konular PS 505 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı siyaset bilimindeki güncel küresel konu ve tartışmaları ele almaktır. Ders üç bölüm olarak düzenlenmiştir: ekonomi politik, siyaset ve toplum. İlk bölümde küreselleşme, ekonomik kriz ve emeğin gidişatı küresel ekonomi politik bağlamında araştırılmaktadır. İkinci bölüm demokratikleşme ve otoriterleşmenin gidişatını göç, vatandaşlık ve güvenlik gibi süreçlerle birlikte tartışmaktadır. Üçüncü bölüm topluma dönerek ırkçılık, sekülerizm, feminizm ve toplumsal hareketlerin dinamiklerini araştırmaktadır. Genel itibariyle bu ders siyaset bilimindeki birçok tartışmaya disiplinler arası bir yaklaşım getirmektedir.
Dersin İçeriği: Ekonomi Politik: Küreselleşme ve Sorunları, Avrupa’nın Krizi, 21. Yüzyılda Çalışma
Siyaset: Demokratikleşme, Yükselen Otoriterleşme, Göç ve Sınırlar, Vatandaşlık, Güvenlik
Toplum: Irk ve Irkçılık, Sekülerizm, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm, Toplumsal Hareketler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siyaset bilimindeki güncel konuları, kavramları ve teorileri anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 2- Dünyadaki siyasal süreçlerin, sistemlerin ve aktörlerin işleyişini anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 3- Siyaset bilimi literatürüne ileri seviyede hakim olmak.
  • 4- Siyaset bilimi disiplini ile yakın ilişkili ekonomi politik, uluslar arası ilişkiler, tarih ve sosyoloji alanları arasındaki etkileşimi anlaması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş 1
2 Ekonomi Politik: Küreselleşme ve Sorunları İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
3 Ekonomi Politik: Avrupa’nın Krizi İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
4 Ekonomi Politik: 21. Yüzyılda Çalışma İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
5 Siyaset: Demokratikleşme İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
6 Siyaset: Yükselen Otoriterleşme İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
7 Siyaset: Göç ve Sınırlar İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
8 Siyaset: Vatandaşlık İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
9 Siyaset: Güvenlik İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
10 Toplum: Irk ve Irkçılık İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
11 Toplum: Sekülerizm İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
12 Toplum: Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
13 Toplum: Toplumsal Hareketler İlgili okumayı dersten önce yapmak 2, 4
14 Değerlendirme: Dünya Siyasetinin Geleceği 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Week 2 / Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Company. / Amin, S. (2014). Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. London: Zed Books. / Week 3 / Lapavitsas, C. (ed.) (2012). Crisis in the Eurozone. London: Verso. / Streeck W. (2017). Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. London: Verso. / Week 4 / Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. / Sennett, R. (1998). The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: W.W. Norton & Company. / Week 5 / Geddes, B. (1999). What Do We Know About Democratization After Twenty Years? Annual Review of Political Science, 2, 115-144. / Diamond, L., and Plattner, M. (eds.) (2015). Democracy in Decline? Baltimore: Johns Hopkins University Press. / Week 6 / Acemoglu, D., and Robinson, J. A. (2009). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press, pp. 15-47. / Diamond, L., Plattner, M., and Walker, C. (eds.) (2016). Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 1-19. / Week 7 / Agamben, G. (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press. / Benhabib, S. (2018). Exile, Statelessness and Migration: Playing Chess with History from Hannah Arendt to Isaiah Berlin. Princeton: Princeton University Press. / Week 8 / Isın, E. F., and Wood, P. K. (1999). Citizenship and Identity. London: Sage Publications. / O’Bryne, D. J. (2003). The Dimensions of Global Citizenship: Political Identity Beyond the Nation-State. London: Frank Cass. / Week 9 / Buzan, B., Waever, O., and de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Reinner Publishers. / Campbell, D. (1992). Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 1-15. / Week 10 / Roth, W. D. (2016). The multiple dimensions of race. Ethnic and Racial Studies, 39(8), 1310-1338. / Lentin, A. (2000). ‘Race’, Racism and Anti-Racism: Challenging Contemporary Classifications. Social Identities, 6(1), 91-106. / Week 11 / Balibar, E. (2011). Cosmopolitanism and Secularism: Controversial Legacies and Prospective Interrogations. Grey Room, 44, 7-25. / Asad, T. (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press. / Week 12 / Enloe, C. (2004). The Curious Feminist: Searching for Women in a New Age of Empire. Berkeley: University of California Press. / Fraser, N. (2009). Feminism, Capitalism and The Cunning of History. New Left Review, 56, 97-117. / Week 13 / McAdam, D., McCarthy, J. D., and Zald, M. N. (eds.) (1996


DİĞER KAYNAKLAR

Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. Cambridge: Cambridge University Press. / Della Porta, D., and Diani, M. (2006). Social Movements: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 1-32. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı131.531.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 2 2 3 2 3 2
OC2 2 3 3 3 1 1 1 1
OC3 2 2 2 3 1 1 1 1
OC4 1 1 1 2 3 1 1 1