DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi PS 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı yakın dönem Türkiye siyasi tarihini tanıtmaktır. Dersin ilk bölümü Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısını ve modernleşme sürecindeki çeşitli reform girişimlerini teorik yaklaşımların ışığında ele almaktadır. Dersin ikinci bölümü ise Türkiye Cumhuriyeti siyasetine kuruluşundan neo-liberal dönüşüm dönemine kadar odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği: Giriş ve Temel Yaklaşımlar, Osmanlı Devlet Yapısı, Devlet ve Meşruiyet, Modernleşme ve Tanzimat, Genç Osmanlılar ve Genç Türkler, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, Cumhuriyet ve Reformlar, Kemalizm, Erken Cumhuriyet Dönemi Muhalefet, İnönü Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş, Demokrat Parti, Askeri Darbeler ve Koalisyonlar, Neo-Liberal Dönüşüm
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihindeki temel gelişmeleri, aktörleri, ideolojileri ve süreçleri bilmesi, tanımlaması ve açıklaması,
  • 2- Türkiye siyasi tarihine teorik ve yaklaşımları bilmesi, tanımlaması ve açıklaması,
  • 3- Türkiye siyasetindeki temel tartışmalara dair bilgi sahibi olması beklenmektedir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş ve Temel Yaklaşımlar İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
2 Osmanlı Devlet Yapısı İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
3 Devlet ve Meşruiyet İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
4 Modernleşme ve Tanzimat İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
5 Genç Osmanlılar ve Jön Türkler İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
6 Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
7 Ara Sınav 1, 2, 3
8 Cumhuriyet ve Reformlar İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
9 Kemalizm İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
10 Erken Cumhuriyet Dönemi Muhalefet İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
11 İnönü Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
12 Demokrat Parti İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
13 Askeri Darbeler ve Koalisyonlar İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3
14 Neo-Liberal Dönüşüm İlgili okumayı dersten önce yapmak 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Mardin, Ş. (1973). Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics? Daedalus, 102(1), 169-190. /
Heper, M. (1985). The State Tradition in Turkey. Beverley: The Eothen Press. /
Keyder, Ç. (1987). State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development. London: Verso. /
Karpat. K. H. (1972). The Transformation of the Ottoman State, 1789–1908. International Journal of Middle East Studies, 3, 243–81. /
İnalcık, H. (1973). The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. London: Weidenfeld and Nicolson. /
Abou-El-Haj, R. (2005). Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries. Syracuse: Syracuse University Press. /
Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University of California Press, pp. 118-150. /
Mardin, Ş. (1969). Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire. Comparative Studies in Society and History, 11, 258-281. /
Barkey, K. (1994). Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization. Ithaca: Cornell University Press. /
Berkes, N. (1964). The Development of Secularism in Turkey. London: Hurst & Company. /
Mardin, Ş. (2000). The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. Syracuse: Syracuse University Press. /
Hanioğlu, Ş. (1995). The Young Turks in Opposition. Oxford: Oxford University Press. /
Heper, M. and Landau, J. (Eds.) (1991). Political Parties and Democracy in Turkey. London: I.B. Tauris. /
Dumont, P. (1984). “Origins of Kemalist Ideology” in J. M. Landau (Ed.), Atatürk and the Modernization of Turkey (pp. 25-44). Boulder: Westview Press. /
Zürcher, E. J. (2005). “Ottoman Sources of Kemalist Thought,” in E. Özdalga (ed.), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, (pp. 13-24). London: Routledge. /
Karpat, K. H. (1959). Turkey’s Politics, The Transition to a Multi-Party System. Princeton: Princeton University Press. /
Kalaycıoğlu, E. (2005). Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands. New York: Palgrave Macmillan. /
Sunar, I. (1990). Populism and Patronage: The Demokrat Pary and Its Legacy in Turkey. Il Politico, 55(4), 745-757. /
Ahmad, F. (1977). The Turkish Experiment in Democracy. London: C. Hurst & Company. /
Tachau, F., and Heper, M. (1983). The State, Politics, and the Military in Turkey. Comparative Politics, 16(1), 17-33. /
Harris, G. S. (2011). Military Coups and Turkish Democracy, 1960-1980. Turkish Studies, 12(2), 203-213. /
Tünay, M. (1993). “The Turkish New Right’s Attempt at Hegemony” in A. Eralp, M. Tünay, and B. Yeşilada (eds.) The Political and Socioeconomic Transformation of Turkey (pp. 11-30). Westport: Praeger. /


DİĞER KAYNAKLAR

Genel Referans:
Ahmad, F. (2002). The Making of Modern Turkey. London: Routledge. /
Lewis, B. (2001). The Emergence of Modern Turkey. Oxford: Oxford University Press. /
Zurcher, E. J. (2017). Turkey: A Modern History. London: I.B. Tauris. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12525
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı132.532.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 2 1 2 3 3 1
OC2 3 2 1 2 1 1 1 1
OC3 2 3 2 1 1 1 1 1