DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları PS 511 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Ders, kadının toplumdaki yerini ve siyasal toplumsal cinsiyet meselelerini tanımlayan tarihsel koşulları, kültürel normları ve toplumsal kurumları farklı ülkesel ve kültürel bir perspektif ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla tartışmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Toplumsal cinsiyete farklı kavramsal yaklaşımlar; klasik ve çağdaş feminist teoriler ve queer teori; toplumsal cinsiyet, sınıf ve yoksulluk ilişkisinin işgücüne katılım ve ev işi bağlamında değerlendirilmesi; siyasal katılım ve toplumsal cinsiyet; ataerki ve ırksal, postkolonyal, dinsel ve etnik bağlamlar; ev içi ve cinsel şiddet.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplumsal cinsiyetle ilgili klasik ve çağdaş teorik metinlere hâkim olacaklar,
  • 2- Sosyo-politik bir çerçevede sınıfsal, ırksal ve etnik meselelerin toplumsal cinsiyetle ilişkisini öğrenecekler
  • 3- Toplumdaki ataerkil toplumsal cinsiyet rejimlerinin sebeplerini ve sonuçlarını kavrayacaklardır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş 1
2 Sosyoloji ve Siyaset Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
3 Feminist Teorinin Kısa Tarihi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
4 Queer Teori ve Beden Politikası Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
5 Toplumsal Cinsiyet ve Aile İlişkileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
6 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma İlişkileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
7 Toplumsal Cinsiyet, Sınıf ve Yoksulluk Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
8 Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Etnisite Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
9 Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Etnisite Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
10 Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
11 Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Taciz Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
12 Toplumsal Cinsiyet ve Din Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
13 Toplumsal Cinsiyet ve Suç Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Susan Shaw and Janet Lee, Women's Voices, Feminist Vision: Classic and Contemporary Readings, 6th ed., McGraw Hill, 2014. / Carole R. McCann and Seung-kyung Kim (eds.), Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives, 4th ed., Routledge, 2016. / Kramer, Laura,


DİĞER KAYNAKLAR

Beutel, and Ann, The Sociology of Gender: A Brief Introduction, 4th ed., Oxford UP, 2014. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 60
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev33090
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler125.525.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 3 2 2 2 2 3
OC2 3 1 1 1 2 2 1 1
OC3 3 3 3 1 1 1 1 1