DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları PS 514 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı oy verme davranışı, seçim sistemi tasarımı, siyasi parti örgütlenmesi gibi siyasal davranış konularını analiz etmektir. Siyasal partileri ve seçmen davranışlarını anlamak için karşılaştırmalı yaklaşımın yanında Türkiye örneğini detaylıca incelemektedir. Öğrenciler demokrasilerin işleyişine, demokratikleşme sürecine ve siyasi ideolojilere dair anlayışlarını geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği: Siyasi partiler ve parti sistemleri, seçimler ve seçim sistemleri, temsiliyet, seçim tasarımları ve oy verme, siyasi partiler, seçmen davranışı, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye’de demokratikleşme, siyasi partiler ve seçmen davranışı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siyasi partiler ve seçmen davranışı ile ilgili kavram ve teorileri anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 2- Dünyada ve Türkiye’deki seçim süreçleri, sistemleri ve aktörlerinin işleyişini anlaması, tanımlaması, açıklaması ve karşılaştırması,
  • 3- İlgili ve bilgili yurttaşlar olarak demokrasinin öneminin farkında olması,
  • 4- Siyaset bilimi yazınına dair kapsamlı bilgisinin olması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş 1
2 Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
3 Seçimler ve Temsiliyet Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
4 Temsiliyet Teorileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
5 Farklı Ülkelerde Seçim Sistemleri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
6 Seçim Tasarımları ve Uygulamaları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
7 Siyasi İdeolojiler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
8 Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Örgütlenmesi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
9 Siyasi Katılımın Sınırlılıkları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
10 Seçmen Davranışı, Seçim Kampanyaları ve Polarizasyon Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
11 Demokrasi ve Demokratikleşme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
12 Türkiye’de Demokrasi ve Demokratikleşme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
13 Türkiye’de Siyasi Partiler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
14 Türkiye’de Seçmen Davranışı Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Readings on Political Parties and Voting Behavior / Dalton, R. J. (2008). Citizen politics: public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Washington: CQ Press. / Dalton, R. J., and Klingemann, H. (2008). The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford UP. / Farrell, D. M. (2011). Electoral Systems: A Comparative Introduction. New York: Palgrave Macmillan. / Baldini, G., and Pappalardo, A. (2009). Elections, Electoral Systems and Volatile Voters. London: Palgrave Macmillan. / Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press. / Niemi, R. G., Weisberg, H. F., and Kimball, D. (2010). Controversies in Voting Behavior, 5th Edition. Washington, DC: CQ Press. / Boix, C. (1999). Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies. The American Political Science Review, 93(3), 609-624. / Andrews, J. T., and Jackman, R. W. (2005). Strategic fools: electoral rule choice under extreme uncertainty. Electoral Studies, 24, 65-84. / Readings on Turkey / Heper, M., and Landau, J. (eds.) (1991). Political Parties and Democracy in Turkey. London: I.B. Tauris. / Sayarı, S., and Esmer, Y. (2002). Politics, Parties, and Elections in Turkey. Boulder: Lynne Rienner Publishers. / Cop, B. (2011). Extreme Instability in Electoral System Changes: The Turkish Case. Turkish Studies, 12(1), 5-13. / Hale, W. (1980). The Role of Electoral System in Turkish Politics. International Journal of Middle Eastern Studies, 11(3), 401-417. / Özbudun, E. (2007). Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Turkish Studies, 8(2), 179-196. / Özbudun, E. (2014). AKP at the Crossroads: Erdoğan’s Majoritarian Drift. South European Society and Politics, 19(2), 155-167. /


DİĞER KAYNAKLAR

Aslan-Akman, C., and Akçalı, P. (2017). Changing the system through instrumentalizing weak political institutions: the quest for a presidential system in Turkey in historical and comparative perspective. Turkish Studies, 18(4), 577-600. / Turkish Studies Volume 3, No 1, “Turkey’s Political Parties” /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı127.527.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1 3 3 1 2 1 2 3
OC2 2 3 3 2 1 1 1 1
OC3 2 2 1 1 1 1 3 1
OC4 2 1 1 3 1 1 1 1