DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum PS 521 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı piyasa devlet ve toplum arasındaki küresel bağlamdaki karmaşık ilişkileri ekonomi politiğin temel metinlerini okuyarak anlamaktır. Öğrenciler, Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Karl Polanyi, Giovanni Arrighi, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes, Friedrich von Hayek, Michel Foucault, Bob Jessop, Gosta Esping-Andersen'in klasik çalışmalarını okuyarak; ekonomi ile siyaset, piyasa ile devlet, refah ile iktidar arasındaki tarihsel ve güncel ilişkileri araştıracaktır.
Dersin İçeriği: Ekonomi politiğin temel metinleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazar, devlet ve toplum arasındaki küresel düzeydeki ilişkilerin tarihsel gelişimini ve güncel durumunu anlaması ve analiz etmesi,
  • 2- Ekonomi politikle ilgili kavram ve teorileri anlaması, tanımlaması ve açıklaması
  • 3- Ekonomi politiğin yakın ilişkili tarih, iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler disiplinleriyle olan etkileşimini anlaması
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Hazırlığa gerek yok 1, 2, 3
2 Adam Smith Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
3 Karl Marx Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
4 Karl Marx Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
5 Max Weber Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
6 Karl Polanyi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
7 Giovanni Arrighi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
8 Joseph Schumpeter Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
9 John Maynard Keynes Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
10 Friedrich von Hayek Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
11 Michel Foucault Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
12 Bob Jessop Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
13 Gosta Esping Andersen Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
14 Genel Tekrar Hazırlığa gerek yok 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1 | Introduction
No readings assigned

2 | Adam Smith
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Book 1)

3-4 | Karl Marx
Communist Manifesto
Economic and Philosophical Manuscripts of 1844
Capital: A Critique of Political Economy, Volume 1 (part 1)

5 | Max Weber
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
Economy and Society, Volume 1 (part 1)

6 | Karl Polanyi
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time

7 | Giovanni Arrighi
The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times

8 | Joseph Schumpeter
Capitalism, Socialism and Democracy

9 | John Maynard Keynes
The General Theory of Employment, Interest and Money

10 | Friedrich von Hayek
The Road to Serfdom

11 | Michel Foucault
The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France 1978-1979

12 | Bob Jessop
State Power: A Strategic-Relational Approach

13 | Gosta Esping-Andersen
The Three Worlds of Welfare Capitalism

14 | Overview
No readings assigned


DİĞER KAYNAKLAR

Wolff, R. D., and Resnick, S. A. (2012). Contending economic theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian. Cambridge: The MIT Press.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 60
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 20
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev32575
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı112.512.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 3 3 1 1 2 2
OC2 2 2 3 2 2 1 1 1
OC3 3 2 2 2 2 1 1 1