DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türkiye'de Metropoliten Yönetişim PS 525 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkiye’de metropoliten yönetişimi teorik, tarihsel ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz etmektir. Ders yerel yönetimlerin teorik ve tarihsel bir incelemesiyle başlamaktadır. Takiben metropoliten yönetişimim yasal ve kurumsal yapısı, temek aktörleri ve politikaları analiz edilmektedir. Sivil toplum, uluslar arası kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile olan ilişkiler tartışılmaktadır. Dersin geri kalanı öğrencilerin teori ile pratiğin arasındaki ilişkiyi anlayacakları vaka çalışmalarına ayrılmıştır.
Dersin İçeriği: Yerel yönetim ve kamu yönetimi, yerel yönetim teorileri, Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, metropoliten yönetişimi: yasal ve kurumsal çerçeve, siyaset, siyasa ve aktörler, katılım ve sivil toplum, uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, AB reform gündemi, vaka incelemeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Metropoliten yönetişim ile ilgili kavram, teori ve yaklaşımları anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 2- Metropoliten yönetişimin yapısı, aktörleri ve işleyişini anlaması, tanımlaması ve açıklaması,
  • 3- Kamu yönetimi yazınına dair kapsamlı bilgisinin olması,
  • 4- İlgili ve bilgili yurttaşlar olarak yerel düzeyde siyasete katılım olanaklarının farkında olması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş 1
2 Yerel Yönetim ve Kamu Yönetimi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
3 Yerel Yönetim Teorileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
4 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
5 Metropoliten Yönetişimi: Yasal ve Kurumsal Çerçeve Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
6 Metropoliten Yönetişimi: Siyaset, Siyasa ve Aktörler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
7 Katılım ve Sivil Toplum Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
8 Direniş Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
9 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
10 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetim Reform Gündemi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
11 Metropoliten Yönetişim Vaka İncelemesi-1 Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
12 Metropoliten Yönetişim Vaka İncelemesi-2 Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
13 Metropoliten Yönetişim Vaka İncelemesi-3 Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
14 Değerlendirme 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tan, E. (2018). Quo vadis? The local government in Turkey after public management reform. International Review of Administrative Sciences, https://doi.org/10.1177/0020852317752268 / Oktay, T. (2017). Metropolitan Governance in Turkey with regard to Regionalism Approaches. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, XII(1), 63-77. / Oguz, C., and Sonmez, I. O. (2014). Towards the New Regionalism Approach in the Metropolitan Governance of Turkey. European Planning Studies, 22(2), 383-399. / Ataöv, A., and Eraydin, A. (2011). Different Forms of Governance: Responses of Two Metropolitan Regions in Turkey to State Restructuring. Urban Affairs Review, 47(1), 84-128. / Karaman, O. (2013). Urban Neoliberalism with Islamic Characteristics. Urban Studies, 50(16), 3412-3427. / Uzun, N. (2010). Urban governance in Istanbul. Analise Social, XLV(197), 757-770. / Kuymulu, M. B. (2013). Reclaiming the right to the city: Reflections on the urban uprisings in Turkey. City, 17(3), 274-278. / Bayırbağ, M. K. (2013). Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey. International Journal of Urban and Regional Research, 37(4), 1123–1146. / Bayraktar, U. (2014). “Decentralisation, poly-centralisation and re-centralization of Turkish Politics” in Göymen and Sazak (Eds.) Centralisation Decentralisation Debate Revisited, Istanbul: IPM & FNS. / Çiner, C.U. (2014). Reconsidering the Role of the Prefects in Turkey: Public Policies and Metropolization. International Journal of Public Administration, 37(8), 445-455. /


DİĞER KAYNAKLAR

Bayraktar, S. U., and Massicard, E. (2012). Decentralisation in Turkey. Agence Françise de Developpement, Focales. / Kapucu, N., and Palabıyık, K. (2008). Turkish Public Administration: From Tradition to the Modern Age. Ankara: USAK Publications. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı131.531.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1 3 3 2 1 2 3 3
OC2 2 3 2 2 1 1 1 1
OC3 2 2 2 3 1 1 1 1
OC4 1 3 1 1 1 1 3 1