DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu PS 530 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: berkay.ayhan
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkiye kamu yönetiminin işleyişini Avrupa Birliği ile uyum sürecine odakla tanıtmaktır. Ders idare aygıtının tarihsel gelişiminin ve reformları anlamak için teorik yaklaşımların tartışılmasıyla başlamaktadır. Takiben Türkiye yönetim sisteminin güncel yapısı anayasal çerçeve, merkezi ve yerel yönetimler, kamu personeli ve kamu maliyesi boyutlarıyla analiz edilmektedir. Türkiye kamu yönetiminin Avrupa Birliği’ne uyumu küreselleşme, yerelleşme gibi dinamiklerin yanı sıra Türkiye’nin adaylık süreci bağlamında tartışılmaktadır.
Dersin İçeriği: Tarihsel evrim ve reformlar, teorik yaklaşımlar, anayasal çerçeve, merkezi yönetim, yerel yönetimler, kamu personeli, kamu maliyesi, bürokrasinin sorunları, AB ile uyum: Türkiye-AB ilişkiler, idarenin Avrupalılaşması, küreselleşme, yerelleşme, gelecek fırsatlar ve zorluklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kamu yönetimi kavramları, teorileri ve yaklaşımlarını bilmesi, tanımlaması ve açıklaması
  • 2- Türkiye kamu yönetiminin işleyişini bilmesi, tanımlaması ve açıklaması,
  • 3- Türkiye kamu yönetiminin Avrupa Birliği ile uyumundaki temel aktör, kurum ve dinamikleri bilmesi, anlaması ve açıklaması,
  • 4- Türkiye kamu yönetimi yazınına dair kapsamlı bilgisinin olması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
2 Tarihsel Evrim ve Reformlar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3
3 Teorik Yaklaşımlar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
4 Anayasal Çerçeve Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
5 Merkezi Yönetim Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
6 Yerel Yönetimler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
7 Kamu Personeli Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
8 Kamu Maliyesi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
9 Bürokrasinin Sorunları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
10 AB ile Uyum: Türkiye-AB ilişkileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3
11 AB ile Uyum: İdarenin Avrupalılaşması Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3
12 AB ile Uyum: Küreselleşme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3
13 AB ile Uyum: Yerelleşme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3
14 AB ile Uyum: Gelecek Fırsatlar ve Zorluklar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

2. Hafta / Aksoy, Ş., and Polatoğlu, A. (2003). “Turkish Public Administration: Concepts and Issues” in Comparative Bureaucratic Systems (ed.) K. Tummala. Lexington Books: New York. / Polatoğlu, A. (2000). Introduction to Public Administration: The Case of Turkey, Ankara: METU. / Sözen, S., and Shaw, I. (2005). The international applicability of “new” public management: lessons from Turkey. The International Journal of Public Sector Management, 15(6/7), 475-486. / Sezen, S. (2011). International versus domestic explanations of administrative reforms: The case of Turkey, International Review of Administrative Sciences, 77(2), 322-346. / 3. Hafta / Akbulut, Ö. (2007). Kamu Yönetiminde İşletmecilik Sorunu. Mülkiye Dergisi, XXXI(254), 73-83. / Üstüner, Y., and Yavuz, N. (2017). Turkey’s Public Administration Today: An Overview and Appraisal. International Journal of Public Administration, 41(10), 820-831. / 4. Hafta / Güran, S. (2005). “Administrative Law” in Ansay T. and D. Wallace (Eds.) Introduction to Turkish Law. The Hague: Kluwer Law International. / Venice Commission (2017). Unofficial Translation of the Amendments to the Constitution. Council of Europe. Opinion No: 875/2017. / Blockmans, S., and Yılmaz, S. (2017). Turkey and the Codification of Autocracy, CEPS Policy Insights, No: 2017/10 March 2017. / Boyunsuz, Ş. Ö. (2016). The AKP’s proposal for a “Turkish type of presidentialism” in comparative context. Turkish Studies, 17(1), 68-90. / 5. Hafta / Kapucu, N., and Palabıyık, K. (2008). Turkish Public Administration: From Tradition to the Modern Age. Ankara: USAK Publications, pp. 91-127. / 6. Hafta / Tan, E. (2018). Quo vadis? The local government in Turkey after public management reform. International Review of Administrative Sciences, https://doi.org/10.1177/0020852317752268 / 7. Hafta / Eren, E. (2009). “Personel Sisteminde Dönüşüm”, in B. Övgün (ed.) Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform, pp. 175-186. / Şener, H. E. (2013). “Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi” Inside M. Yıldız & M.Z. Sobacı (Eds.) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (pp. 566-603), Ankara: Adres Yayınları. / Üstüner, Y., and Kalav-İdrisoğlu, F. (2014). Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ücretlendirme örneği, METU Studies in Development, 41, 177-200. / 8. Hafta / Mutluer, M. K., Öner, E., and Kesik, A. (2007). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi. Istanbul: Istanbul Bilgi Universitesi Yayınları. / 9. Hafta / Eryılmaz, B. (2017). Kamu Yönetimi: Düşünceler Yapılar Fonksiyonlar Politikalar. İzmit: Umuttepe Yayınları. / 10-14. Haftalar / Tocci, N. (2005). Europeanisation in Turkey: Trigger or Anchor for Reform? South European Society and Politics, 10(1), 73-83. / Öniş, Z., and Bakır, C. (2007). Turkey’s Political Economy in the Age of Financial Globalization: The Significance of the EU Anchor. South European Society and Politics, 12(2), 147-164. / Sezen, S. (2002). The Impact of Globalization on the Organization of Public Administration: Turkish Case, Turkish Public Administration Annual, 27-28, 3-26. / Radaelli. C. M. (2003). “Europeanization of Public Policy” in K. Featherstone and C.M. Radaelli (Eds.) The Politics of Europeanization (pp. 27-53). Oxford: Oxford University Press. / Yılmaz, G. (2014). EU Conditionality Is Not the Only Game in Town! Domestic Drivers of Turkey’s Europeanization. Turkish Studies, 15(2), 303-321. / Bayraktar, U. (2014) “Decentralisation, poly-centralisation and re-centralization of Turkish Politics” in Göymen and Sazak (Eds.) Centralisation Decentralisation Debate Revisited, Istanbul: IPM & FNS. / Ömürgönülşen, U., and Doig, A. (2012). Why the Gap? Turkey, EU Accession, Corruption and Culture. Turkish Studies, 13(1), 7-25. / Esen, E., and Şener, H. E. (2010). “Evolution of the Institutional Architecture of the Turkey-EU Relations”, in H.E. Şener and E. Esen (eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, Ankara: Phoenix, pp. 39-64. / Okçu, M., Gül, H., and Dulupçu, M. A. (2006). “Turkey Towards the EU: In-Between State Centrism and Multi-Level Governance”, Paper presented at the 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21-24 September, 2006, Denmark. / Sungar, M. (2005). Turkish-EU Negotiations: Prospective effects on Public Administration and Regional Development, Turkish Policy Quarterly, 4(3), 19-24. / Sözen, S. (2012). Recent Administrative Reforms in Turkey: A Preliminary Assessment. International Journal of Business and Social Science, 3(9), 168-173. / Lagendijk, A., Kayasu, S., and Yaşar, S. (2009). The role of regional development agencies in Turkey: From implementing EU directives to supporting regional business communities. European Urban and Regional Studies, 16(4), 383-396. / Akdoğan, A. (2008).


DİĞER KAYNAKLAR

Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği: Karşılaştırmalı Eleştirel Bir İnceleme. Ankara: TODAİE. / Uğur, M., and Canefe, N. (eds.) (2004). Turkey and European Integration: Accession Prospects and Issues. London: Routledge. /


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12525
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı122.522.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 2 1 3 3 3 3
OC2 2 3 2 2 1 1 1 1
OC3 2 3 3 2 1 1 1 1
OC4 3 3 1 2 1 1 1 1