DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyasal İdeolojiler PS 540 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Dersin amacı, ideoloji kavramına kapsayıcı, karşılaştırmalı ve eleştirel bir yaklaşım sunmak ve çağdaş siyasal ideolojilerin eleştirel bir analizini yapmaktır.
Dersin İçeriği: Ders, klasik liberalizm ve Marksizm’e odaklanarak ideoloji kavramının soykütüğüyle başlar. Sonrasında, muhafazakarlık, neoliberalizm, milliyetçilik, faşizm, sosyalizm, komünizm, anarşizm ve feminizm gibi çağdaş siyasal ideolojiler tartışılmaktadır. Dersin son kısmında ise, küresel siyasal siyasal gelişmeler çerçevesinde “ideolojilerin sonu” tezi ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Başlıca siyasal ideolojik çerçeveleri tanımlama
  • 2- İdeolojik söylem analizini yapabilme
  • 3- İdeolojilerin günümüz sosyo-politik yapısına etkilerini değerlendirme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve dersten önce okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 3
2 İdeoloji Kavramı Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
3 Kaynaklar: Klasik Liberalizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
4 Kaynaklar: Marksizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
5 Refah Devleti ve Neoliberalizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 3
6 Siyasal Muhafazakarlık Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
7 Sosyalizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
8 Komünizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
9 Faşizm ve Nazizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
10 Anarşizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
11 Milliyetçilik (İdeoloji mi?) Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
12 Feminizm ve Çevrecilik Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
13 İdeolojilerin Sonu mu? Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 3
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma - 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction, Fifth Edition, Palgrave Macmillan, 2012.
Terry Eagleton, Ideology: An Introduction, Verso Books, 2007.
Nancy S. Love (ed.), Dogmas and Dreams: A Reader in Modern Political Ideologies, Fourth Edition, CQ Press, 2010.
Karl Marx, Friedrich Engels, The German Ideology: Including Thesis on Feuerbach, Prometheus Books, 1998.
John Locke, Second Treatise of Government, Hackett Pub., 1980.
John Rawls, Political Liberalism, Columbia UP, 2005.
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Oxford UP, 2009.
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, International Pub., 1971.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık13.53.5
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 2 2 2 1 3 1
OC2 3 3 3 1 1 2 1 1
OC3 3 3 3 2 2 1 1 1