DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Küreselleşme, Göç ve Etnisite PS 547 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Dersin amacı, küreselleşme, etnisite ve göç arasındaki ilişkiyi, sınırlar arası geçiş hareketlerini tarihsel, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir perspektiften ele almaktır.
Dersin İçeriği: Ders ilk göç hareketlerinden günümüz göç dalgalarına değin göç tarihini; etnisite ve göç alanındaki başlıca yaklaşım ve tartışmaları; göç kararında etkili olan faktörleri; göç ve güvenlik ilişkisini; göçmenlerin emek piyasasındaki yerini; etnik grupların oluşum dinamiklerini; günümüz mülteci krizini ve göçün geleceğini incelemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel göç örüntüleri ve etnisite ve ulusal aidiyete dair değişen düşüncelerle ilgili bir kavrayış geliştirmek
  • 2- Avrupa ülkelerinin göç sorununa yaklaşım biçimlerini tanımlamak
  • 3- Günümüzde Avrupa’daki göç politikasında uluslararası kuruluşların oynadığı rolü öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve dersten önce okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 3
2 Tarihsel Açıdan Göç Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
3 Yirminci Yüzyılda Göç Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2
4 Göç Teorileri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
5 Göç Kararları ve Mikro Süreçler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
6 Göç Kararları ve Makro Süreçler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
7 Göç, Ulus Devlet ve Sınır Denetimi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
8 Yerel/Küresel Emek Piyasaları ve Göç Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
9 Yeni Etnik Azınlıklar ve Toplum Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
10 Göçmenler ve Siyasal Katılım Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
11 Günümüzde Mülteci Krizi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
12 Küresel Göç Gündemi Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
13 Göçün Geleceği Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma - 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Meera Balarajan, Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, Princeton UP, 2012.
Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466.
Timothy J. Hutton and Jeffrey G. Williamson, Global Migration and the World Economy: Two Centuries of Policy and Performance, MIT Press, 2008.


DİĞER KAYNAKLAR

Randall Hansen, Jobst Koehler and Jeannette Money, Migration, Nation States, and International Cooperation, Routledge, 2011.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama113.513.5
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev23060
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1 2 3 3 2 1 3 3
OC2 1 3 3 1 1 1 1 1
OC3 1 2 1 1 1 3 3 3