DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları PS 550 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Bu ders, sivil toplum kavramı üzerine temel teorik tartışmaları tanıtmayı; kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası siyasette önemli aktörler olarak ortaya çıkışını açıklamayı; Türkiye'de sivil toplumun gelişimini analiz etmeyi; STK'ların amaçlarını, stratejilerini, politikalarını ve etkinliklerini ve devletle ilişkilerini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Sivil toplum, toplumsal hareketler ve sivil toplum örgütleri kavramlarının tanımları; Türkiye'de devlet-sivil toplum ilişkileri; destek kampanyaları ve kolektif eylem; STK'ların yapısı, kullandığı teknikler ve finansmanı; etik konular ve insani yardım; hiyerarşi ve temsil problemleri, bu derste tartışılan temel konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiye'de sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme
  • 2- Küresel sivil toplum kavramını kavrama
  • 3- STK'ların çağdaş ulusal ve uluslararası politikadaki rolünü açıklayıp ifade edebilme
  • 4- Yeni hak arama biçimleri ve yeni toplumsal hareketleri tanımlayabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve ders öncesi okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 1, 2
2 Sivil Toplum Nedir? Kavramın Kökenleri Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2
3 Toplumsal Hareketler ve Küresel Toplumsal Değişim Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3, 4
4 STK'ların Ortaya Çıkışı ve Sivil Toplumun Yeniden Tanımlanması Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 3, 4
5 Türkiye'de Devlet-Sivil Toplum İlişkileri: Din, Kültürel Çeşitlilik ve Etnisite I Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3
6 Türkiye'de Devlet-Sivil Toplum İlişkileri: Din, Kültürel Çeşitlilik ve Etnisite II Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3
7 Destek Kampanyaları ve Toplu Eylem Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 4
8 STK'ların Organizasyon Yapısı Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 3, 4
9 Küresel Sivil Toplum Altyapısı: Teknikler ve Teknoloji Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
10 Küresel Sivil Toplum Altyapısı: Finansman Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
11 Küresel Aktivistler için Etik Sorunlar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 2, 4
12 İnsani Yardım ve Küresel STK'lar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
13 Hiyerarşi ve Temsil Sorunları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 3, 4
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma - 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Aseem Prakash and Mary Kay Gugerty (eds.) Advocacy Organizations and Collective Action, Cambridge UP, 2010.
Virginia Hodgkinson and Michael W. Foley (eds.) The Civil Society Reader, Tufts, 2003.
Mary Kaldor, Global Civil Society: An Answer to War, Polity Press, 2003.
Deborah Eade, Development, NGOs and Civil Society, Kumarian Press, 2000.


DİĞER KAYNAKLAR

Robert K. Schaeffer, Social Movements and Global Social Change: The Rising Tide, Rowman & Littlefield, 2014.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev23060
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15.55.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 3 2 3 1 1 3
OC2 3 1 3 3 1 1 1 1
OC3 2 1 1 1 1 2 1 1
OC4 1 1 1 1 1 3 1 1