DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular PS 553 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Türk siyasal hayatındaki güncel konuları tanıştırmaktır. Bu ders tematik bir yaklaşımla Avrupalılaşma, modernleşme, demokratikleşme, siyasal İslam ve Kürt sorunu gibi güncel sorunları değerlendirmektedir. Bu güncel konuların temel aktörleri ile süreçleri ve ilgili teorik yaklaşımlar analiz edilmektedir.
Dersin İçeriği: Modernleşme, Demokratikleşme, Sivil Asker İlişkileri, Siyasi Partiler, Popülizm ve Patronaj, Devlet ve Sermaye, Ekonomi Politikası, Avrupalılaşma, Sivil Toplum, Siyasal İslam, Kürt Sorunu, Toplumsal Cinsiyet, Dış Politika.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk siyasal hayatındaki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilme, tanımlama ve açıklama
  • 2- Türkiye siyasetine teorik yaklaşımları bilme, tanımlama ve açıklama
  • 3- Türkiye siyasetindeki güncel konulara dair bilgi sahibi olma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı ve ders öncesi okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 1, 2, 3
2 Modernleşme İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
3 Demokratikleşme İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
4 Sivil-Asker İlişkileri İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
5 Siyasi Partiler İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
6 Popülizm ve Patronaj İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
7 Devlet ve Sermaye İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
8 Ekonomi Politikası İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
9 Avrupalılaşma İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
10 Sivil Toplum İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
11 Siyasal İslam İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
12 Kürt Sorunu İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
13 Toplumsal Cinsiyet İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3
14 Dış Politika İlgili okumayı yapmak 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ahmad, F. (2002). The Making of Modern Turkey. London: Routledge (selections).
Lewis, B. (2001). The Emergence of Modern Turkey. Oxford: Oxford University Press (selections).
Zurcher, E. J. (2017). Turkey: A Modern History. London: I.B. Tauris (selections).
Özbudun, E. (2007). Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Turkish Studies, 8(2), 179-196.
Özbudun, E. (2014). AKP at the Crossroads: Erdoğan’s Majoritarian Drift. South European Society and Politics, 19(2), 155-167.
Aslan-Akman, C., and Akçalı, P. (2017). Changing the system through instrumentalizing weak political institutions: the quest for a presidential system in Turkey in historical and comparative perspective. Turkish Studies, 18(4), 577-600.
Cizre, Ü. (2004). “The Military and Politics: a Turkish Dilemma‟ in B. Rubin and Thomas A. Keaney (eds). Armed Forces in the Middle East (pp. 189-205). London: Frank Cass.
Heper, M. (2005). The European Union, the Turkish Military and Democracy. South European Society and Politics, 10(1), 33-44.
Yağcı, A. (2018). The political economy of coups d’etat: a general survey and a local theory for Turkey. Turkish Studies, 19(1), 72-96.
Tachau, F. (2000). Turkish Political Parties and Elections: Half a Century of Multiparty Democracy, Turkish Studies, 1 (1), 128-148.
Hale, W. (2002). “Democracy and the Party System in Turkey,” in Brian W. Beeley (ed.) Turkish Transformation: New Century – New Challenges, (pp. 165 – 197) Cambridgeshire: The Eothen Press.
Ayata, S., and Ayata, A. G. (2007). The Center-Left Parties in Turkey. Turkish Studies, 8(2), 211-232.
Kalaycıoğlu, E. (2001). Turkish Democracy: Patronage versus Governance. Turkish Studies, 2(1), 54-70.
Heper, M., and Keyman, F. (1998). Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey. Middle Eastern Studies, 34(4), 259-277.
Yabanci, B. (2016). Populism as the problem child of democracy: the AKP’s enduring appeal and the use of meso-level actors. Southeast European and Black Sea Studies, 16(4), 591-617.
Buğra, A. (1994). State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study. Albany: State University of New York Press.
Buğra, A., and Savaşkan, O. (2012). Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal age. New Perspectives on Turkey, 46, 27-63.
Yalman, G. (2002). “State and Bourgeoisie in Historical Perspective: A Relativist Paradigm or A Panoply of Hegemonic Strategies ?” in N.Balkan & S. Savran (eds), The Politics of Permanent Crisis: Class, State and Ideology in Turkey, New York: Nova Science Publishers.
Öniş, Z. (2004). Turgut Özal and His Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective, Middle Eastern Studies, 40(4), 113-134.
Cizre-Sakallıoğlu, Ü., and Yeldan, E. (2000). Politics, Society and Financial Liberalization: Turkey in the 1990s. Development and Change, 31, 481-508.
Öniş, Z., and Bakır, C. (2007). Turkey’s Political Economy in the Age of Financial Globalization: The Significance of the EU Anchor. South European Society and Politics, 12(2), 147-164.
Tocci, N. (2005). Europeanisation in Turkey: Trigger or Anchor for Reform? South European Society and Politics, 10(1), 73-83.
Avci, G. (2004). “Turkish Political Parties and the EU Discourse in the Post-Helsinki Period: A Case of Europeanization,” in M. Ugur and N. Canefe (eds.) Turkey and European Integration: Accession prospects and issues (pp. 194-214). London: Routledge.
Aydın-Düzgit, S., and Tocci, N. (2015). Turkey and the European Union. London: Palgrave Macmillan.
Keyman, F. and İçduygu, A. (2003). Globalization, Civil Society and Citizenship in Turkey: Actors, Boundaries and Discourses, Citizenship Studies, 7(2), 219-234.
Kalaycıoğlu, E. (2002). “Civil Society in Turkey: Continuity or Change?” in Brian W. Beeley (ed.). Turkish Transformation: New Century – New Challenges (pp. 59-78). Huntingdon: The Eothen Press.
Heper, M., and Yıldırım, S. (2011). Revisiting Civil Society in Turkey. Southeast European and Black Sea Studies, 11(1), 1-18.
Ayata, S. (1996). Patronage, Party and State-The Politicization of Islam in Turkey. Middle East Journal, 50, 40-56.
Göle, N. (1997). Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter Elites, Middle East Journal, 51(1), 46-58.
Dağı, İ. D. (2005). Transformation of Islamic political identity in Turkey: Rethinking the West and westernization. Turkish Studies, 6(1), 21-37.
Yeğen, M. (2004). Citizenship and Ethnicity in Turkey. Middle Eastern Studies, 40(6), 51-66.
Cizre, Ü. (2001). “Turkey’s Kurdish Problem: Borders, Identity, and Hegemony,” in Ian Lustick, B. O’Leary and T. Callaghy, (eds.), Rightsizing the State: The Politics of Moving Borders (pp. 222-252). Oxford: Oxford University Press.
Laciner, S. and Bal, İ. (2004). The Ideological and Historical Roots of the Kurdist Movements in Turkey: Ethnicity, Demography, and Politics. Nationalism and Ethnic Politics, 10(3), 473-504.
Arat, Y. (2000). From Emancipation to Liberation: The Changing Role of Women in Turkey’s Public Realm. Journal of International Affairs, 54(1), 107-123.
İlkkaracan, İ. (2012). Why so Few Women in the Labor Market in Turkey? Feminist Economics, 18(1), 1-37.
Diner, Ç., and Toktaş, Ş. (2010). Waves of feminism in Turkey: Kemalist, Islamist and Kurdish women’s movements in an era of globalization. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12(1), 41-57.
Altunışık, M. B. and Martin, L. G. (2011). Making Sense of Turkish Foreign Policy in the Middle East under AKP. Turkish Studies, 12(4), 569-587.


DİĞER KAYNAKLAR

Yalvaç, F. (2014). Approaches to Turkish Foreign Policy: A Critical Realist Analysis. Turkish Studies, 15(1), 117-138.
Sözen, A. (2010). A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges. Turkish Studies, 11(1), 103-123.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13452
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı127.527.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1 2 3 3 2 3 3 1
OC2 3 3 2 2 1 1 1 1
OC3 2 3 2 2 1 1 1 1