DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siyaset Sosyolojisi PS 560 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Ders, toplumdaki güç yapılarını anlamak için siyaset ve sosyoloji perspektiflerini bir araya getirmeyi; öğrencilere siyaset sosyolojisinde gelişkin bir kavramsal çerçeve kazandırmayı; siyasal sosyolojisi alanındaki temel teorik tartışmaları tanıtmayı; ve siyaset ve toplum hakkında eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders, devlet oluşumu, ulus-devlet ve milliyetçilik, toplumsal devrimler, toplumsal hareketler, siyasal kültür ve katılım, gözetleme ve toplumsal denetim ve küreselleşme tartışmaları gibi kilit politik sosyoloji konularını Marksist ve Weberci epistemolojiler çerçevesinde tartışmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siyaset sosyolojisi alanındaki temel kuramsal bakış açılarını ve tartışmaları anlama
  • 2- Sosyo-politik fenomenleri analiz etmek için sosyolojik teorilerini ve ampirik araştırmaları kullanmayı öğrenme
  • 3- Toplumsal hareketler ve siyasal katılım arasındaki ilişkiyi tanımlama
  • 4- Küreselleşmenin siyasal ve toplumsal iktidar yapıları üzerindeki sosyo-politik etkilerini değerlendirme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı ve dersten önce okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 2, 4
2 Siyaset Sosyolojisinde Anahtar Kavramlar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2
3 Epistemolojik Çerçeveler: Marksizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2
4 Epistemolojik Çerçeveler: Max Weber Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2
5 Siyasal İktidara Çoğulcu ve Elitist Yaklaşımlar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2
6 Devlet Oluşumu Kuramları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 4
7 Ulus-Devlet ve Milliyetçilik Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 3, 4
8 Toplumsal Protestolar ve Devrimler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
9 Toplumsal Gözetim ve Denetim Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 4
10 Devlet, Vatandaşlık ve Toplumsal Hareketler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
11 Siyasal Kültür ve İdeoloji Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
12 Toplumsal Ayrımlar ve Siyasal Katılım Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 3, 4
13 Küreselleşme ve Hoşnutsuzlukları Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3, 4
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma - 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Anthony M. Orum & John G. Dale, Political Sociology: Power and Participation in the Modern World, Oxford UP, 2009.
Kate Nash, Contemporary Political Sociology, Globalization, Politics and Power, Second Edition, Wiley-Blackwell, 2010.
Davita Silfen Glasberg and Deric Shannon, Political Sociology: Oppression, Resistance and the State, Pine Forge, 2011.
Michael Drake, Political Sociology for a Globalized World, Polity Press, 2010.


DİĞER KAYNAKLAR

Jeff Goodwin and James M. Jasper (eds.) The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 3rd Ed., Wiley-Blackwell, 2014.
Graham Taylor, The New Political Sociology: Power, Ideology and Identity in an Age of Complexity, Palgrave Macmillan, 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık13030
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler135.535.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 2 1 2 2 3 3
OC2 3 1 2 1 2 1 1 1
OC3 3 3 1 1 1 2 1 1
OC4 3 1 1 1 3 1 1 1