DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Politika PS 565 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: deniz.ozcetin
Dersin Amacı: Dersin amacı karşılaştırmalı politikada temel teorik yaklaşımları tanıtmak, farklı siyasal rejimleri ve devletleri tanımlamak ve farklı devlet oluşumlarında değişim dinamiklerini ve temsil biçimlerini karşılaştırmaktır.
Dersin İçeriği: Ders, devlet tartışmalarında değişen paradigmalarla başlar. Ardından modernleşme okulu, devletçi-kurumsalcılar, postkolonyal teoriler, popülizm, korporatizm, milliyetçilik ve neoliberalizm gibi farklı yaklaşımlar tartışılmaktadır. Son bölümde, rejimler ve devletler demokratikleşme çabaları, siyasi parti ve seçim sistemleri, ekonomik büyüme stratejileri ve anayasal yapılar açısından karşılaştırılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla başlıca devlet teorileri ve tartışmaları hakkında bir anlayış geliştirmek
  • 2- Ülke vaka çalışmaları yoluyla politik süreçleri açıklamayı öğrenmek
  • 3- Farklı siyasal rejimleri, sınırlılıklarını ve geliştikleri bağlamı tanımlamak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve dersten önce okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş - 1, 2, 3
2 Devlet Tartışmalarında Değişen Paradigmalar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
3 Modernleşme Okulu ve Devletçi-Kurumsalcılar Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1
4 Postkolonyal Devletler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
5 Kalkınmacı vs. Yırtıcı Devletler Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
6 Korporatizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
7 Popülizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
8 Neoliberalizm Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
9 Milliyetçilik Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
10 Rejim Değişiklikleri ve Demokratikleşme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
11 Partiler, Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
12 Siyasal Kurumlar ve Ekonomik Büyüme Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
13 Anayasalar ve Hükümet Yapısı Haftalık okumaların ders öncesinde yapılması 1, 2, 3
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma - 1, 2, 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale UP, 1968.
John Martinussen, Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development, Zed Books, 1997.
Bob Jessop, The State Theory: Putting the Capitalist State in its Place, Penn State UP, 1990.
Bob Jessop, State Power, Polity Press, 2008.


DİĞER KAYNAKLAR

Stanley Aronowitz and Peter Bratsis (eds.), Paradigm Lost: State Theory Reconsidered, University of Minnesota Press, 2002.
Francisco Panizza (ed.), Populism and the Mirror of Democracy, Verso, 2005.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 60
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler145.545.5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar23060
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2 2 2 1 3 1 2 1
OC2 3 3 1 1 1 1 1 1
OC3 3 3 1 1 3 1 1 1