DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siber Güvenlik İçin Betik Diller CCIP 502 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siber Güvenlik
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Fatih Yetkin
Dersin Amacı: Ders ile öğrencilere temel programlama konseptinin betik dilleri (çoğunlukla Python) ile yinelenmesi ve uygulama geliştirmek için derinlemesine incelenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencinin çalışma alanı (sibergüvenlik ve ağ yapıları) ile ilgili olarak betik dillerini etkin kullanabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yapılacak olan uygulamalarda siber güvenlik için önem taşıyan bazı temel ayrık matematik konuları da incelenecektir.
Dersin İçeriği: Python betik diline giriş ve uyguama geliştirmek için betik dillerinin kullanımı, fonksiyonlar, modüller, paket ve kitaplıklar, test ve hata ayıklama amaçlı betik geliştirilmesi, harici veri ile çalışmak (veritabanları, ağ verisi), Ağ trafiğini denetlemek için Betik geliştirmek, ağ yönetimi betikleri, Python kitaplıkları yardımıyla zafiyet analizi otomasyonu.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siber güvenlik ve ağ sistemleri için uygun Python betikleri geliştirebilme, uygulayabilme ve deneyebilme yeteneği.
  • 2- Tekrar kullanılabilir, dökümante edilmşi betikler geliştirebilme yollarının öğrenilmesi.
  • 3- Zaafiyet analizi otomasyonu için Python kitaplıklarını kullanabilme yetisi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, ödevler, vize ve final sınavları, Laboratuar uygulamaları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Lab Ortamınn Kurulması
2 Python betik diline giriş ve uygulama geliştirme
3 Fonksiyonlar, Modülller, paket ve kitaplıklar
4 Test ve Hata Ayıklama ile betik geliştirme teknikleri
5 Harici veri ve uygulamalarla çalışmak
6 Ağ temelleri
7 Ağ Programlama
8 Soketler ve Sniffing
9 Scapy
10 Python ile sanaldoku analizi
11 Komuta ve kontrol
12 Saldırgan güvenlik
13 Linux log dosyası analizi
14 Gözden geçirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Gray Hat Python, Python Programming for Hackers and Reverse Engineers, Justin Seitz, No Stratch Press, 2009.
Black Hat Python, Python Programming for Hackers and Pentesters, Justin Seitz, No Stratch Press, 2014.


DİĞER KAYNAKLAR

Commotion, Learn Networking Basics (n.d.), https://commotionwireless.net/docs/cck/networking/learn-networking-basics.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 13 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 5 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 35
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9327
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):199


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 3 3   3                
OC2 2 2   2                
OC3 3 3   3