DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bigisayar Ağları ve Güvenlik CCIP 503 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siber Güvenlik
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Fatih Yetkin
Dersin Amacı: Dış saldırılara dayanıklı, güvenilir ve verimli iletişim ağları tasarlanması ve kurulması için öğrencilere iletişim ağları ve güvenlik kavramlarının sağlanması.
Dersin İçeriği: Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo çeşitleri ve bağlayıcılarına giriş, bilgisayar ağlarına giriş, 7 katmanlı ağ mimarisi ve bileşenleri, tekrarlayıcılar, hub ve anahtarlar, köprü ve yönlendiriciler. Yerel Alan Temelleri: IP adresleme ve IP sınıfları, TCP/IP kavram ve konfigürasyonu, temel sorun giderme teknikleri. Internet'te ileri düzeyler: Datagram Protokolü ve Transfer Protokolü. TCP/IP servisleri: Posta, Telnet, FTP, DNS. Bilgisayar ve bilgi güvenliği kavramları ve modeller, kriptografik teknikler ve algoritmalar, kamusal kriptografi, kimlik doğrulama, elektronik imza, veri tabanı güvenliği, güvenli ödeme sistemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel iletişim ağları ve güvenlik kavramlarını tanımlayabilme.
  • 2- İletişim Ağları topolojilerini ve OSI modelini açıklayabilme.
  • 3- İletişim ağları bileşenleri ayırt edebilme ve altyapılarını karşılaştırabilme.
  • 4- Daha önceden tanımlı durumlar için ağ ve güvenlik çözümleri önerebilme.
  • 5- Ağ güvenliği tehditlerini değerlendirebilme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıfta karşılıklı olarak yapılan dersler,ödevler , kısa sınavlar, ara ve final sınavları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İletişim ağlarına giriş ve ağ kavramlarının gelişimi Bölüm 1
2 Ağ topolojilerini kavrama Bölüm 7
3 Ağ kablo çeşitleri ve seçimi Bölüm 3
4 İletişim standartları, OSI modeli, ve paket yapıları Bölüm 1
5 Ağ cihazları (Modem, Router, Switch, Hub…) Bölüm 4
6 Ara Sınav I
7 Yerel İletişim ağları (MAC CSMA /CD) Bölüm 8
8 Uzak Alan ve Metropolitan İletişim Ağları Bölüm 10
9 İnternet protokolleri ve IP sınıfları Bölüm 11
10 Ağ tasarımı yönetimi ve problem giderme Bölüm 14
11 Ara Sınav II
12 Ağ güvenliği kavramları, amaçlar ve tanımlar Bölüm 13
13 üvenlik duvarları, ağ saldırı türleri Bölüm 13
14 E-ticaret güvenliği, Şifreleme, PKI Ek materyal


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Kampus ağına konacak ders notları, Data Communications & Computer Networks Thomson Kitabı


DİĞER KAYNAKLAR

Internet üzerinde üretici firmalar tarafından sağlanan herkese açık eğitim materyali


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 13 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 5 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 35
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9327
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):199


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 3     3 3              
OC2 3     3 3              
OC3 3     3 3              
OC4 3     3 3              
OC5 3     3 3