DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siber Güvenlik Operasyonları CCIP 507 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siber Güvenlik
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Oğuzhan CEYLAN
Dersin Amacı: Bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi amacıyla düşman davranış simülasyonları. Saldırıların adli analizi için test sistemlerinde farklı sistemlerin ve savunma tekniklerinin incelenmesi. Zayıflıkların azaltılması ve tehditlere karşı durabilmek için mühendislik çözümleri geliştirilmesi. Bilgi güvenliği amaçları bakımından farklı zayıf ve güçlü yönlerin tespit edilmesi, sızma testleri, tehdit modelleme, zafiyet analizi, kötüye kullanım ve raporlama.
Dersin İçeriği: Giriş. Sibergüvenlik ve Güvenlik Operasyon Merkezleri, İşletim Sistemleri: Windows İşletim Sistemi, Linux İşletim Sistemi. Ağ protokolleri ve servisleri. Ağ altyapısı. Ağ güvenliğinin prensipleri, Ağ saldırıları. Ağ koruması. Kriptografi ve Açık Anahtarlama Altyapısı. Uçnokta güvenliği ve analizi. Güvenlik izleme. Ağ güvenliği ve dijital deliller.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sibergüvenlik operasyonlarının tanımlayan bileşenleri anlayabilmek.
  • 2- Verimli sibergüvenlik operasyonlarını tanımlayabilmek.
  • 3- Zayıf noktaları azaltmak ve tehlikelerle başedebilmek için çözümler geliştirebilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, ödevler, vize ve final sınavları, Laboratuar uygulamaları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Sibergüvenlik ve Güvenlik Operasyon Merkezleri
3 İşletim Sistemleri: Windows İşletim Sistemi
4 Linux İşletim Sistemi
5 Ağ Protokolleri ve Servisleri
6 Ağ altyapısı
7 Ağ güvenliği prensipleri
8 Ağ saldırıları
9 Ağın Korunması
10 Kriptografi ve Açık Anahtarlama Altyapısı
11 Uçnokta güvenliği ve analizi
12 Güvenlik izleme
13 Ağ güvenliği ve dijital deliller
14 Proje Sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Rittinghouse, John, Hancock, William. Cybersecurity Operations Handbook, Digital Press, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

• Cisco Networking Academy, CCNA Cyberseurity Operations Course Booklet, Cisco Press, 2018
• Nathans, David. Designing and Building Security Operations Center, Syngress, 2014.
• Çeşitli Internet Kaynakları.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 13 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 15
Ödev 5 15
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 25
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9327
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):199


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 2 2   2                
OC2 2 2   2                
OC3 1 1     1 1 1